Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  LITYGANT

  Dawn. człowiek, który się litygował, procesował, miał rozprawę sądową, był stroną w procesie; z łac. litigans dpn. litigantis od litigare 'prawować się, pieniąc, mieć proces'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODOISKA

  Opera heroiczna (Paryż 1791, tł. pol. Wojciecha Bogusławskiego) Luigi Cherubiniego, o tematyce polskiej, sukces czasów Rewolucji Fr. Opera (1791) Rodolphe'a Kreutzera (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIVINGSTONE David

  (wym. liwingstoun), 1813-73, Szkocki misjonarz, Odkrywca i badacz Afryki. Od 10. roku życia pracował w fabryce przędzy bawełnianej, kształcąc się jednocześnie w celu zdobycia kwalifikacji misjonarza-lekarza; skończył medycynę w 1840 i udał się do płd. Afryki.

  W kraju Beczuana ożenił się z córką...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKI

  Chołodziec litewski żob. Chłodnik 2. Hetman wielki litewski zob. Hetman. Kołduny litewskie zob. Kołduny. Napaść litewska dawne wyrażenie przysł., nagła, niespodziewana napaść; echo śrdw. najazdów zbrojnych Wielkiego Księstwa Litewskiego na sąsiednie ziemie polskie i ruskie.

  Piać, zaciągać po...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODOMERIA

  Zlatynizowana nazwa księstwa włodzimierskiego, używana w nazwie dawnego zaboru austriackiego: Galicja i Lodomeria; zob. Galicja 1.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIWIA DRUZYLLA

  Livia Drusilla, zw. też Julią, 58 pne.-29 ne., żona Tyberiusza Klaudiusza Nerona, matka cesarza Tyberiusza i Klaudiusza Druzusa (ojca cesarza Klaudiusza). Po rozwodzie w 38 poślubiła Oktawiana Augusta i zachowała miłość męża do końca jego życia.

  Małżeństwo to było bezdzietne. Mądra, dumna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITKUP

  Dawny obyczaj zapijania dobitego (przez donośne bicie wzajemne w dłonie) targu dla uprawomocnienia aktu kupna-sprzedaży i uczynienia go nieodwracalnym, w obecności świadków (litkupników) i pośredników (machlerzy, faktorów), na koszt nabywcy; do dziś zwyczaj lud. w niektórych okolicach Polski; na dawn. Rusi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZYSTRATA

  Gr. Lysistrate 'rozpuszczająca armie', Gromiwoja, Bojomira, bohaterka tytułowa komedii (411 pne., wyst. pol. Kraków 1895) Arystofanesa.

  W 21. roku wojny peloponeskiej gospodyni ateńska, piękna i dzielna Lizystrata, zwołuje wiec kobiet z całej Grecji i wzywa je do położenia kresu wojnie przy pomocy strajku:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITTRE Emile

  1801-81, Historyk i filozof fr., przedstawiciel pozytywizmu, uczeń i popularyzator Comte'a, zasłynął jednak gł. jako filolog i leksykograf.

  Jego Słownik jęz. fi. (1863-72 w 4 tomach, suplement w 1877, całość przedrukowana w 1950) jest prawdop. największym słownikiem ułożonym kiedykolwiek przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LLOYD'S

  Ang. Corporations of Lloyd's, londyński międzynarodowy „rynek" ubezpieczeń (z wyj. ubezpieczeń na życie i od pożaru) i centrum informacji morskich i lotniczych, obecnie na Lime Street, przy Leadenhall Street, zał. przez grupę kupców, armatorów i agentów ubezpieczeniowych w 1688 w kawiarni Edwarda Lloyda w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry