Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ŁĘK

  Półkole, kabłąk, łuk; przednia a. tylna kula w siodle; siodło polskie z dwiema kulami podniesionymi w górę - z przodu i z tyłu; łuk, element architektoniczny zakrzywiony i podparty na obu końcachsynklina , niecka, wgłębienie między fałdami skorupy ziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁONO

  Brzuch, podbrzusze, wnętrzności; przen. wnętrze, głąb, głębia; podołek, miejsce na udach osoby siedzącej; poet. pierś, piersi.

  Na łonie Abrahama zob. Abraham (Łono). Na łonie Morfeusza zob. Morfeusz (W objęciach).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWRA

  W kościele wsch. (od V w.) pustelnie anachoretów żyjących oddzielnie, skupione przy kościele a. kaplicy; wielki męski klasztor prawosławny podlegający bezpośrednio synodowi; ros. i ukr., z gr. laura 'uliczka; boczny korytarz'.

  Ławra Peczerska klasztor w Kijowie zbud. w poł. XI w. przez księcia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZARIEW Michaił

  1788-1851, Podróżnik i admirał rosyjski; brał udział w 3 wyprawach morskich dokoła świata; w 1819-21 wraz z F. F. Bellingshausenem (zob.) opłynął kontynent antarktyczny. W 1827 stał na czele eskadry w bitwie pod Navarino (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZARZ

  Z hebr. el 'azar Bóg pomógł'. Łazarz z Betanii wg Biblii, Ew. wg Jana, 11,1, brat Marii i Marty, przyjaciel Jezusa, wskrzeszony przez niego w 4 dni po śmierci, patron trędowatych, pod którego wezwaniem wzniesiono wiele szpitali. Od jego imienia pochodzi wyraz lazaret, przest. 'szpital wojskowy, polowy', przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZIENKI

  Park Łazienkowski, park i zespół pałacowy w Warszawie na terenach Ujazdowa, w miejscu, gdzie w śrdw. był zwierzyniec przy zamku książąt mazowieckich. W 1764 Stanisław August kupił od St. H. Lubomirskiego zamek wraz ze zwierzyńcem, w którym znajdowały się: Ermitaż (dziś po drugiej stronie ul...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZIK Z TORMESU

  Bohater tytułowy pierwszej hiszpańskiej powieści łotrzykowskiej (niepewnego autorstwa, wyd. Burgos 1553) La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades hiszp., 'Przygody Łazika z Tormesu, jego dole i niedole', arcydzieła, które wywarło wielki wpływ na lit. hiszp. i znalazło wielu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASZT

  W XIV-XIX w. w portach nadbałtyckich (i podobnie w całej płn. Europie-nm. , ang. last '12 worków wełny; 12 tuzinów skór, 12 beczek śledzi') największa miara ziarna, czasami soli, później węgla, licząca 60 korców gdańskich, 30 polskich, również okrętowa miara objętości; w Polsce do XVIII w. równy ok...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁANIA

  Samica jelenia a. daniela. Łania kerynejska zob. Herakles, 3. praca. Łania Sertoriusza. Kwintus Sertoriusz, Rzymianin obdarzony geniuszem wojennym, na prośbę walecznego iberyjskiego plemienia Luzytanów stanął w 80 pne. na czele ich rewolty przeciw Rzymowi, zorganizował armię hiszpańską i przez 8 lat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWA

  Długa deska na podpórkach, siedzenie kilkuosobowe; w dawnej Polsce stragan, kram, stoisko targowe; dawna kawaleryjska taktyka rozgrywania bitwy: atak frontowy w szyku zwartym z równoczesnym oskrzydlaniem a. w miarę możności otaczaniem przeciwnika oddziałami w szyku luźnym (harcownikami), stosowana naprzód...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt

Do góry