Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ŁUCJA

  Łac. Lucia, r.ż. od Lucius 'Lucjusz' z lux dpn. lucis 'światło', imię niegdyś jakoby dawane urodzonym o brzasku dnia.

  Łucja z Lammermooru, Lucy Ashton, bohaterka tytułowa powieści Narzeczona z Lammermooru, ang. The Bride of Lammermoor (1819, tł. pol. F. S. Dmochowskiego, 1828) Walter Scotta, zakochana z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUK

  Linia, krzywizna półkolista. Łęk, element archit., konstrukcyjny a. dekoracyjny zakrzywiony i podparty na obu końcach.

  Ręczna broń miotająca używana we wszystkich krajach jako broń myśliwska i bojowa, w Europie od epoki kamiennej do XVII-XVIII w. (obecnie w łucżnictwie sport.), składająca się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOWY

  Dawn. polowanie, żwł. na grubego zwierza; pierw, chwytanie zwierzyny żywcem w pułapki, sieci, doły, odławianie; por. Myśliwy; Pojedziemy na łów.i.; Siedzi zając pod miedzą...

  Kalidońskie łowy mit. gr. łowy na olbrzymiego dzika zesłanego przez Artemidę na Etolię, kraj króla Kalidonu, Ojneusa, który...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOWIEC

  Dawn. łowca, myśliwy, ten, kto poluje. Czarny łowiec zob. Smętek. Duży łowiec zob. Nemrod. Dziki łowiec G. A Burgera, zob. Strzelec (potępiony).

  Łowca posagów (a. posagowy) który szuka kandydatki na żonę wyłącznie z dużym posagiem. Słynni łowcy zob. Adonis; Atalanta; Kamilla; Meleager; Nemrod;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOŻE

  (wielkie) Łóżko; przest. łożysko (rzeki, strumienia). Dziecko (z) nieprawego łoża nieślubne, ur. poza związkiem małżeńskim. Dzielić łoże (czyje a. z kimś) żyć z nim (nią) płciowo. Łoże boleści łóżko obłożnie, ciężko chorego.

  Łoże działowe zob. Laweta. Łoże Prokrusta przen. system...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁÓDŹ

  Łódź Charona zob. Charon. Łódź głupców zob. Statek (głupców). Łódź Piotrowa przen. kościół rz.-kat.; zob. (św.) Piotr.

  Łódź z Óseberg odkryta w 1904 w kurhanie z czasów wikingów (IX w.) w Oseberg u zach. wybrzeży Oslofjórdu, w Norwegii, drewniana łódź dł. 21,4 m, szer. w najszerszym miejscu 5, lm...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOWICZ

  Miasto w Kotlinie Warszawskiej, w woj. skierniewickim, nad Bzurą, ośrodek ziemi łowickiej, żyznej krainy rolniczej o bogatym folklorze i słynnych chłopskich strojach (zob. Księżacy łowiccy).

  Gród wczesnośredniowieczny, od pocz. XII w. należał do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego; w 1236 zniszczony przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘKAWICA

  Wieś o 7 km od Żywca, w woj. bielskim.

  Kościół drewniany zbud. ok. 1547, o konstrukcji zrębowej (wieńcowej, z poziomych bali tworzących zręby), otoczony sobotami (zob.), z wieżą z ok. 1641; w nawie cenna polichromia późnorenesansowa z 1630 figuralno-roślinna; części późnogotyckiego tryptyku z pocz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAŹNIA

  Łaźnia rosyjska, parowa, bania, znana od czasów najdawniejszych, gł. w krajach słowiańskich, u Bałtów i Finów; parę otrzymywano przez polewanie rozpalonych kamieni wodą. Łaźnia rzymska kąpiel w gorącym, suchym powietrzu, po której następują kąpiele wodne i natryski; zob. Termy.

  Łaźnia pod...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOTRZYK

  Huncwot, hultaj, szelma, nic dobrego, złe ziele; dawn. także rzezimieszek, rabuś. Powieść łotrzykowska zob. Powieść.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt

Do góry