Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ORCZYK

  Drążek u wozu a. u pługa zawieszony poziomo i poprzecznie, na którego końce zakłada się postronki zaprzęgu końskiego; z nm. Ortscheit.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNARIA

  Część zarobków pracowników rolnych wypłacana w naturze, np. w zbożu, drzewie itd.

  Ordynariusz robotnik rolny pracujący za ordynarię; kośc. rZ.-kat. zwierzchnik duchowny mający jurysdykcję zwyczajną, np. biskup na terenie swojej diecezji; z łac. ordinarius 'zwyczajny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDA

  Hist. obóz, koczowisko Tatarów, wojsko tatarskie; (Złota, Wielka, Nogajska, Krymska, Kipczacka Orda) feudalne państwo a. księstwo pasterskie ludów mongolskich i tureckich, państwo tatarskie; chanat, zjednoczenie różnych plemion mong. i tur. pod wodzą chana; pierw, jurta, dwór, kwatera władcy mongolskiego; z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNEK

  Dawn. ustalony ład, porządek; dawn. piast, styl; dawn. szereg, rząd;przest. szyk, formacja, rozstawienie, zwł. wojska; z nm. Ordnung 'porządek'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER

  Wysokie odznaczenie, wyróżnienie honorowe w postaci gwiazdy, krzyża a. medalu; fr. ordre, nm. Orden, ang. order znaczą nie tylko 'order', ale i 'zakon, regułę (zgromadzenia zakonnego)'; zwano tak w śrdw. stowarzyszenie szlacheckie wzorowane na zakonach kawalerskich (rycerskich), ale wolne od ślubów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  de ORELLANA Francisco

  (wym. oreljąna), ok. 1490-ok. 1546, Konkwistador hiszp., wziął udział w zdobyciu Peru i w wyprawie Gonzala Pizarra, brata Francisca, do obszarów na wschód od Kordylierów, gdzie miałoby się jakoby mieścić daremnie dotychczas poszukiwane Eldorado.

  Wyruszyli w 1538; nad rzeką Napo oddział Orellany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDON Julian Konstanty

  Kapitan wojsk polskich, w czasie powstania listopadowego dowodził 6 IX 1831 baterią artylerii w forcie 54 (dziś przy ul. Mszczonowskiej) na Woli, gdy Warszawę oblegały siły ros. pod dowództwem Iwana Paskiewicza. Na wieść, że Rząd Narodowy postanowił poddać miasto, Ordon rozkazał wysadzić prochy na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORENDA

  Niewidzialna, nadprzyrodzona potęga, która wg wierzeń Indian Irokezów przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w postaci energii duchowej, mogącej wywierać wpływ zgodnie z wolą jej posiadacza; por. Manitu; z jęz. Huronów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDONANSE

  Hist. dekrety o mocy ustawy, w Anglii do XV w., we Francji od XII w. do 1791, w okresie Restauracji 1815-30, rządów Petaina 1941-45 i de Gaulle'a VI 1958-IV 1959; z fr. ordonnance 'układ; rozporządzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORATORIUM

  Dawn. rodzaj samodzielnej kaplicy; muz. wielka, epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna, zbliżona do opery, ale pozbawiona akcji scenicznej, dawniej o treści relig., później również mit., hist. i in., wykonywana na estradzie koncertowej a. w kościele, bez dekoracji i charakteryzacji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry