Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PANI

  Zob. też Dama; Kobieta; Lady; Madame. Najjaśniejsza (miłościwa) pani tytuł cesarzowych, królowych i księżnych panujących. Na wieki będę panią!, łac. In sempiternum ero domina!, z Wulgaty, Izajasz, 47, 7; tak mówiła dumna królowa, córka babilońska, nim została niewolnicą.

  Pani krakowska, poznańska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDEKTY

  Digesta, dział kodeksu (zob.) Justyniana, obejmujący zbiór fragmentów z pism prawników rz., y łożony w latach 530-33; z gr. pandćktes 'wszechobejmujący'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDEMONIUM

  Piekło; kompletne zamieszanie, chaos, anarchia, sądny dzień, istny koniec świata; ogłuszający zgiełk, tumult; w Raju utraconym, 1, 756, Miltona miejsce pobytu wszystkich demonów, stolica Piekła, zawierająca salę obrad Złych Duchów; n.-łac. Pandaemonium, z gr. pan'wszech-' i daimon 'demon'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANEGIRYK

  Utwór pochwalny (przesadnie, pochlebczo) wysławiający osoby a. wydarzenia; z gr. pańegyrikós 'uroczysty*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANEWKA

  Hist. w skałkowej broni palnej stalowe zagłębienie, do którego sypano proch do odpalania nabojów.

  Spaliło na panewce dawn. skałkowa broń palna nie wystrzeliła; przen. spełzło na niczym, nie udało się, zawiodło, nie wyszło.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANCERNY

  Opancerzony, noszący pancerz; stanowiący pancerz.

  Chorągiew pancerna, znak pancerny chorągiew, (jednostka jazdy), wojsko złożone z rycerzy noszących pancerze.

  Pancerni, towarzysze pancerni w dawnym wojsku polskim średniozbrojna jazda kozacka (w Koronie od XVII w.); por. Petyhorcy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANCKOUCKE

  (wym. pakuk) Rodzina zasłużonych wydawców i księgarzy fr., pierw, w Brugii, później w Lille, w XVIII i XIX w., z której najsłynniejszy był Charles-Joseph (1736-98) twórca periodyku „Moniteur universel" oraz Encyklopedii metodycznej. W czasach ogólnego wyzysku pisarzy płacił godziwe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN (1)

  Zob. Żupa 1 (Żupan 1). Izba Panów zob. Izba. Jaki pan, taki kram ze śrdw. łac. ąualis rex, talis grex 'jaki władca, taki lud'. Kazał pan, musiał sam przysł. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ przysł., jest zmienna, niestała, kapryśna, fanaberyjna. Najgorszy z chłopa pan przysł. Zob. Z chłopa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /7 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁECZKA

  Pałeczka dyrygenta (orkiestry, chóru) batuta; używana w obecnym kształcie od 1. ćwierci XIX w. (C. M. von Weber w 1817, Ludwig Spohr w 1820). Pałeczka magiczna pałeczka magika, której używają prestidigitatorzy, sztukmistrze, nawiązując do tradycji laseczek czarnoksięskich w legendach i bajkach; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN (2)

  Mit. gr. syn Hermesa i nimfy rzecznej, opiekun pasterzy i płodności trzód, a w górzystej i lesistej Arkadii, gdzie go najdawniej czczono, przede wszystkim kóz.

  Dlatego przedstawiano go naprzód w postaci capa, a później człowieka z nogami, rogami i uszami kozła, jako bóstwo lubieżne, nie dające spokoju...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /2 931

  praca w formacie txt

Do góry