Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PAWEŁ

  Imię łac. Paulus 'drobny, mały', ang., fr. Paul, wł. F*aolo, hiszp. Pablo, fiń. Paavo, węg. Pal; polskie przekształcenia m.in.: Pasek, Paszko, Paulin, Pach; zob. Paolo i Francesca.

  Rzeczpospolita Pawłowska zob. Rzeczpospolita.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAULINI

  Łac. Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae 'Zakon Braci św. Pawła Pierwszego Pustelnika', zwani też eremitami św. Pawła. Zakon powstał ok. 1250 na Węgrzech, a zatwierdzenie papieskie uzyskał w 1308. Opiera się na wariancie reguły augustiańskiej przystosowanym do życia kontemplacyjnego.

  Do Polski...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. PAWEŁ z Tarsu (Cylicja)

  ok. 8 ne.-ok. 67, Wielki apostoł i misjonarz chrześcijaństwa jako religii zinstytucjonalizowanej i niezależnej od judaizmu, ponadpaństwowej i uniwersalistycznej, często uważany za właściwego organizatora, a nawet twórcę kościoła.

  Autor głównych Listów Nowego Testamentu. Jako Szaweł (Saul) z Tarsu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAUMANN Konrad

  ok. 1409-73, Kompozytor niemiecki, niewidomy od urodzenia, pierwszy słynny organista-wirtuoz. Grał także na flecie, lutni, harfie. Od 1446 organista w kościele św. Sebalda w Norymberdze, od 1451 na dworze księcia bawarskiego.

  Zapoczątkował rozwój nm. muzyki organowej. Jego Fundamenta organisandi były...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAWEŁ I GAWEŁ

  Bohaterowie wiersza Aleksandra Fredry (z komedii Pan Jowialski, 4, 2); z wiersza tego pochodzi przysłowie: „Wolnoć, Tomku, w swoim domku".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAUPER

  W śrdw. ubogi uczeń, utrzymujący się z usługiwania zamożniejszym kolegom, z posług w kościele a. z jałmużny; przest. biedak, ubogi chłopiec, ulicznik; z łac., 'ubogi'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOKA

  Płynny miód oczyszczony z wosku, ściekający ze zmiażdżonych plastrów, a. z nich wytapiany; ustoiny zgręzy, fusy; por. Miód.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIARCHA (1)

  Biskup, który ze względu na zajmowaną stolicę ma jurysdykcję zwyczajną nad egzarchami, prymasami i metropolitami swego terytorium a. przynajmniej pierwszeństwo honorowe nad wszystkimi biskupami danego patriarchatu. Od początków chrześcijaństwa godność biskupów Rzymu (Patriarcha Zachodu)* Aleksandrii...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIARCHA (2)

  Praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu w ustroju rodowym; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki; z gr. patridrches 'praojciec'.

  Patriarchowie biblijni. Stary Testament wylicza dziesięciu praojców rodu ludzkiego od Adama do Noego: Adam, Set, Enosz, Kajnan, Malaleel, Jared...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATROKLOS

  Patrokles, mit. gr. towarzysz Achillesa w czasie wojny trojańskiej; obaj stanowią jeden z najpiękniejszych antycznych wzorów przyjaźni; Homer w 16. księdze Iliady (zob.) opisuje jego czyny i śmierć z ręki Hektora.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry