Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PELOPS

  Mit. gr. syn Tantala, założyciel dynastii Pelopidów, od którego imienia miał otrzymać nazwę Peloponez. Ojciec jego, chcąc wystawić na próbę wszechwiedzę bogów, zaprosił ich na ucztę, zabił syna i podał jego mięso na stół bogom do zjedzenia; tylko Demeter, pogrążona w smutku po utracie Persefony, w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELPLIN

  Miasto nad Wierzycą (dopływ Wisły) w woj. gdańskim. Kościół pocysterski (od 1824 katedra), bud. po 1280-ok. 1320, w pocz. XV w. i ok. 1558, jeden z najpiękniejszych w Polsce.

  Trójnawowa bazylika gotycka z transeptem i ambitem wokół silnie wydłużonego prezbiterium; portal płn. z rzeźbionym tympanonem z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELIKAN

  Ptak pojawiający się wcześnie w sztuce staroegipskiej.

  Z antyczną tradycją, głoszącą, że pelikany machaniem skrzydłami usiłują ratować swe pisklęta w gnieździe od wykurzenia dymem przez myśliwych i że same przy tym giną, łączy się późnoantyczna legenda o pelikanach rozdzierających własną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEGAZ

  Gr. PŚgasos, mit. gr. cudowny koń skrzydlaty, który miał wyskoczyć z łona Meduzy, gdy Perseusz obciął jej głowę. Bellerofon (zob.) ujarzmił go zaczarowanymi wodzami, otrzymanymi od Ateny, i dosiadł go w walce z Chimerą i Amazonkami, ale gdy usiłował frunąć na nim do nieba, Pegaz zrzucił jeźdźca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELION

  Pasmo górskie na płd.-wsch. wybrzeżu Tesalii, we wsch. Grecji. Wg mit. gr. mieścić się tam miała grota, gdzie mieszkał centaur Chiron (zob.), który w okolicznych lasach i na łąkach zbierał zioła lecznicze. Drzew z lasów Pelionu użyto na budowę statku „Argo"; zob. Argonauci.

  Pelion na Ossę (a. Ossę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEJPUS

  Jezioro Czudzkie, na granicy Ros. FSRR i Estońskiej SRR, stanowiące jeden zbiornik wodny z Jeziorem Pskowskim i Ciepłym, zamarza na ok. 5 miesięcy w roku.

  Bitwa na lodzie 5 IV 1242 na zamarzniętym jeziorze wojska ruskie pod wodzą Aleksandra Newskiego pokonały Krzyżaków inflanckich, co powstrzymało ich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEJRITOOS

  Mit. gr. heros tesalski, król Lapitów, przyjaciel Tezeusza, uczestnik polowania na dzika kalidońskiego, zob. Łowy (kalidońskie); Uczta (Lapitów).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEKTORAŁ

  Hist. napierśnik ozdobiony klejnotami, noszony przez faraonów i żyd. arcykapłanów; kośc. rz-kat. ozdobny krzyż noszony przez biskupów i protonotariuszy; od poł. XVII do końca XVIII w. - pektoralik, ozdobny zegareczek na łańcuszku, noszony w kieszonce na piersi; z łac. pectorale 'napierśnik (zbroi)' od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELAGIANIZM

  Doktryna teologiczna głoszona przez mnicha i teologa Pelagiusza, ok. 355-ok. 425, ur. prawdop. w Brytanii, działającego w Afryce i Palestynie, gdzie znalazł utalentowanych zwolenników, jak Celestiusz i Julian z Eklannum.

  Głosiła ona, że dziecko rodzi się niewinne (jak Adam przed upadkiem) i nie obciążone...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEDRO I

  1320-67, Król Portugalii od 1357, zwany Sprawiedliwym, Surowym a. Okrutnym, zob. Ines de Castro.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /103

  praca w formacie txt

Do góry