Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PETERBOROUGH

  (wym. pi:terboro) Miasto Northamptonshire we wsch. Anglii, nad rzeką Nen(e).

  Katedra romańsko-gotycka rozpoczęta w 1118, poświęcona w 1238, w zach., gotyckiej fasadzie kulisowej, znacznie szerszej od romańskiego korpusu nawowego, trzy monumentalne portale w wysokich wnękach, ale rzeczywiste wejście b...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETERCYMENT

  Dawn. przedni gatunek wina hiszpańskiego, rodzaj malagi, sprowadzany niegdyś do Polski; z nm. Petersimes od Pedro Jimenes, imię i nazwisko hiszp. eksportera win.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETER GRIMES

  (wym. pi:ter grajmz) Bohater tytułowy słynnej opery (Londyn 1945, wyst. pol. Gdańsk 1958) Benjamina Brittena (libretto: M. Slater wg Listu XXII z poematu The Borough, 1810, Geórge'a Crabbe), która na nowo uczyniła z Anglii jedną z ojczyzn wielkiej opery. W miasteczku rybackim na wsch. wybrzeżu Anglii ok. 1830...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRODWOREC

  Ros. Pietrodworiec, do 1944 Peterhof, miasto fontann nad Zatoką Fińską 30 km od Leningradu w ZSRR, dawna rezydencja carska założona przez Piotra Wielkiego, budowana od 1714 przez W.W. Rastrellego, J.B.A. Leblonda, A.I. Woroniszyna i in. Park fr. z ogromnym zespołem fontann z rzeźbami (kaskady Złote Wzgórze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERZ (2)

  Perzyna dawn. zarzewie, zgliszcza; iskry lecące z płomienia; żarzący się popiół; to, co się pali a. zostało spalone.

  Obrócić (pójść, iść) w perzynę spalić (się) całkowicie, zniszczyć (się) doszczętnie; obrócić w proch, w ruinę, wniwecz, spustoszyć, zniweczyć.

  Zaperzyć się zaczerwienić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYKLES

  Po 500-429 pne., ateński mąż stanu, dowódca i słynny mówca, arystokrata ze starego rodu ateńskiego Alkmeonidów, był zwolennikiem reform demokratycznych; wprowadził m.in. wynagrodzenia dla urzędników, co umożliwiło obywatelom niemajętnym obejmowanie stanowisk publicznych, przeniósł uprawnienia polityczne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYPATETYCY

  Uczniowie Arystotelesa, kontynuatorzy jego filozofii; nazwa od Perypatosu, gr. 'promenady', gdzie studiowali, w Likejonie (zob. Liceum) pod Atenami; dziś żart. o ludziach lubiących się przechadzać w czasie rozmyślań a. rozmowy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERZ (1)

  Perz rozłogowy, właściwy, z rodziny traw, chwast polny i ogrodowy, trudny do wytępienia.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSEFONA

  Kora, prawdop. przedhelleńskie uosobienie sił żywotnych ziarna, przebywającego przez 1/3 roku pod ziemią. W mit. gr. córka Zeusa i Demeter, małżonka Hadesa, bogini świata podziemnego; porwana przez Hadesa, powracająca dorocznie do matki (zob. Demeter). Jako Kora, gr., 'dziewczyna; córka', jest opiekunką...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La PERICHOLE

  La Perricholi, postać z krótkiej komedii Karoca Świętych Sakramentów (ogłoszonej w 1830 w 2. wydaniu Teatru Klary Gazul\ Paryż 1850, wyst. pol. Poznań 1955) Prospera Merimee. Młoda chłopka, której śpiew usłyszano na ulicach Limy w Peru, stała się słynną aktorką i śpiewaczką, znaną także z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry