Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  POWINNOŚCI

  Feudalne, daniny i opłaty, którymi w dawnej Polsce obciążano chłopów i mieszczan, świadczą o ogromnej i nieustannej wynalazczości w zakresie znajdowania pretekstów do darcia skóry z ludności zależnej. Samych nazw podatków z okresu do pocz. XVII w. naliczono wiele setek.

  Np. achtelowe za warzenie piwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTUMUS

  Przyjaciel Horacego, do którego poesta skierował słynne słowa Pieśni 14 z Księgi 2: ,JEheufugaceSy Postume, Postume, labuntur annf łac., 'Niestety, Postumie, Postumie, szybko mijają lata'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTYLLA

  Dawn. zbiór kazań z pop. objaśnieniami i komentarzami do fragmentów Biblii, zwł. do ustępów z Ewangelii związanych z nabożeństwami. Forma piśmiennictwa relig., powstała w Polsce w XV w., a bujnie rozwinięta w XVI jako narzędzie polemik religijnych pisarzy katolickich (Jakub Wujek), kalwińskich (Mikołaj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZĄDEK

  Ład, płan, regularny rozkład, układ; układ kolejny, następstwo wg ustalonej kolejności a. hierarchii; ustrój, rządy, reżim, system rządów; architektoniczny system konstrukcyjno-kompozycyjny, którego najcharakterystyczniejszym elementem jest kolumna, a zwł. jej głowica; dawn. regulamin, zwyczaj, system;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSPÓLSTWO

  Dawn. zgromadzenie, gromada, grono, towarzystwo; (łac. communitas civium) śrdw. ludność miejska mająca obywatelstwo miejskie, pojęcie obejmujące kupców i rzemieślników cechowych w przeciwstawieniu do rządzącego miastem patrycjatu; obecnie -pogard, motłoch, gmin.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZEKADŁO

  Przysłowie osobiste, powiedzonko, wyraz, zdanie, wtrącane przez niektórych do potocznej mowy bez związku z treścią, jak np. panie; panie (dobro)dzieju; prawda?; wiesz?; proszę ciebie; niektóre porzekadła znanych w historii postaci stały się ich przydomkami, np. „panie kochanku" (Karola Radziwiłła)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POST

  Oznacza właściwie całkowite wstrzymanie się od jedzenia i picia, częściej jednak stosuje się tę nazwę do różnego rodzaju diet, których wspólną cechą jest rezygnacja z niektórych potraw, np. mięsnych, a. napojów, np. alkoholowych.

  W tym sensie jego wartości lecznicze stwierdzone zostały w różnych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSAG

  Kapitał a. majątek wnoszony do małżeństwa przez żonę w dawnych społeczeństwach rolniczych uzupełniony przez wyprawę (zob.); por. Wiano.

  Choćby koza biała, byle posag miała dawne przysł. Choćbyś była jako gwiazda, bez posagu za nic każda, choćbyś była jako miesiąc, bez posągu za mąż nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAW

  W XVI w. miara sukna i tkanin, prócz płótna, licząca od 12 do 64 łokci, zazw. jednak 32 łokcic, przest. zwój sukna, sztuka sukna; {dawn. też: postawa) osnowa, nici biegnące wzdłuż tkaniny, stanowiące jej rusztowanie, grunt, od którego zależy jej trwałość, przetykane wątkiem (nićmi poprzecznymi)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSEJDON

  Mit. gr. bóg morza, syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, Hadesa, Hery, mąż nimfy Amfitryty, prawdop. pierwotnie bóg podziemnych źródeł życiodajnych rzek i strumieni, stąd jego związek ze światem podziemnym, Demeter, wstrząsami podziemnymi; Homer nazywa go „Ziemiotrząscą", „władcą Ziemi błękitnogrzywym"...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt

Do góry