Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PROMETEUSZ

  Gr., 'przewidujący', mit. gr. tytan, syn tytana Japeta i Temidy a. okeanidy Klimeny, brat Atlasa i Epimeteusza, ojciec Deukaliona, wykradł niebu ogień i dał ludziom, aby poprawić ich nędzny byt. Ludzkość składała się wówczas z samych mężczyzn. Wtedy Zeus kazał Hefajstowi stworzyć Pandorę (zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCJON

  Biała podwójna gwiazda najjaśniejsza w konstelacji Psa Małego, jedna z najbliższych gwiazd; słabszy składnik jest białym karłem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPINACJA

  W dawnej Polsce monopol, prawo wyłącznej produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych, które przysługiwało panu feudalnemu w obrębie jego dóbr, często rozumiane jako obowiązek zakupienia przez każdego chłopa pańszczyźnianego w dworskiej karczmie określonej przez pana ilości piwa a. wódki w określonym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROĆPAK Jerzy

  Chłop z Kamesznicy, wsi pod Baranią Górą, przywódca bandy zbójeckiej grasującej na Podkarpaciu, rozgromionej przez obławę wojsk austriackich w 1795.

  Część powieszono, część osadzono w więzieniu, część wcielono do wojska. Opiewany przez lokalną literaturę ludową.

  Nie ma nad Proćpaka tęzsego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORZEC

  Żegl. zob. Chorągiew; proporczyk, chorągiewka przymocowana do drzewca lancy (kopii), w dawnym wojsku polskim oznaka hufca, a później pułku kawalerii.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFOS

  Dawn. hycel, oprawca; hist. podoficer strzegący aresztantów wojskowych; nm. , dawn. 'dozorca więzienny; żandarm' od st.-fr. provosL 'przełożony'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPYLEJE

  W staroż. Grecji portyk, monumentalna brama na planie prostokąta z kolumnadą i nieparzystą liczbą przejść; najsłynniejsze, a zarazem najwspanialsze w stylu doryckim zbudowane w 437-32 pne. na Akropolu ateńskim przez Mnesiklesa; z gr. propylaios 'umieszczony przed bramą'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROHIBICJA

  Zakaz urzędowy a. prawny sprzedaży a. niekiedy także produkcji napojów alkoholowych; zakaz uprawiania prostytucji; z łac. prohibitio 'zakaz'.

  Prohibicja w USA, powszechna, uchwalona 17 XII 1917 przez Kongres (18. poprawka do konstytucji USA), wprowadzona w życie 16 I 1920, zniesiona przez Kongres 20 II 1933...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!

  Nm. Proletarier aller Ldnder, vereinigł euch/, sformułowane przez Marksa i Engelsa w 1847 hasło Związku Komunistów, opublikowane w 1848 jako ostatnie zdanie Manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, które stało się internacjonalistycznym hasłem solidarności proletariatu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRISCJAN

  Priscianus Caesariensis, gramatyk rzymski z pocz. VI w. z Cezarei w Mauretanii, działający w Konstantynopolu, autor gramatyki łac. w 18 księgach, wraz ze składnią.

  Dzieło cenne z powodu licznych cytatów z zaginionych dzieł pisarzy klasycznych, słynne i używane jako podręcznik w śrdw., zachowane w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt

Do góry