Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PROWINCJONALIZMY SŁOWNIKOWE

  Wyrażenia a. wyrazy używane w określonym znaczeniu lokalnie, będące właściwością pewnej prowincji, okolicy. Interesującym ich przykładem w języku polskim są odrębności, jakie występowały lub występują jeszcze w mowie wykształconych mieszkańców Krakowa, Warszawy, doznania i Śląska, a które...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTESILAOS I LAODAMIA

  Gr. Protesilaos, Laodameia, mit. gr. Protesilaos, syn Ifiklosa, król Filaków tesalskich, prowadził 40 okrętów w wyprawie trojańskiej, a przy lądowaniu w Azji pierwszy wyskoczył na ląd i został zabity przez Hektora (motyw dobrowolnej ofiary, gdyż pierwszy z bohaterów, który wyląduje, miał wg wyroczni...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZOR

  Dawn. rządca, administrator, kurator; przest. (od pocz. XIX w.) tytuł pracownika apteki o wykształceniu farmaceutycznym, zdobytym na dwuletnich kursach uniwersyteckich; z łac. provisor 'przewidujący'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTAGONISTA

  W gr. teatrze starożytnym pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadzący dialog z chórem, a w miarę rozwoju tragedii również z drugim i trzecim aktorem; przest. najwybitniejszy aktor w zespole a. przedstawieniu; przen. bojownik, człowiek walczący o coś; z gr. prdtagonis&s od protos 'pierwszy*...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSKRYPCJE

  Represje stosowane w staroż. Rzymie wobec przeciwników polit., polegające na ogłoszeniu listy proskrypcyjnej nazwisk obywateli wyjętych spod prawa, proskrybowanych, których majątek ulegał konfiskacie, za których zabójstwo wyznaczano nagrodę; z łac. proscriptio od proscribere 'ogłosić; konfiskować;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSPERO

  W ostatniej (ok. 1611) sztuce Szekspira Burza prawowity książę Mediolanu, zdetronizowany przez swego brata Antonia, rzucony wraz z córką Mirandą na bezludną wyspę, miejsce wygnania czarownicy Sykoraks, dzięki znajomości magii uwalnia różne „duchy powietrzne", m.in. Ariela (zob.), które słuchają jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTACZEK

  Fr. L'Ingenu, Dobry dzikus, fr. Bon sauvage, przydomki Hercule de Kerkabona, bohatera tytułowego powiastki filozoficznej Prostaczek (1764), jednego z ostatnich dzieł Woltera, wydanego pod cudzym nazwiskiem, aby uniknąć prześladowań.

  Młody człowiek, który spędził dotychczasowe życie wśród Indian...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROROK

  Ten, kto przepowiada przyszłość, przywódca religijny o typie wizyjnym, ekstatycznym, uważający się za natchnione narzędzie bóstwa, niezależny od istniejących instytucji religijnych, często przeciwny im a. potępiający je jako wypaczone i niezgodne z wolą bóstwa, przemawiający do mas w jego imieniu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMENADE DES ANGLAIS

  (wym. promóna:d dezaglę) Fr., 'Promenada Anglików', aleja w Nicei (na Lazurowym Wybrzeżu w płd. Francji), granicząca od strony płd. z plażą morską, a od płn. zabudowana hotelami i innymi gmachami.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCH

  (proch strzelniczy) Materiał wybuchowy; kurz, pył. Jesteśmy prochem i cieniem, łac. pufois et umbra sumus, z Pieśni, 4,7,16, Horacego; w Dziadach, cz.-III, 5, Cela księdza Piotra, 1-2, Mickiewicza czytamy: „Panie! czymże ja jestem przed Twoim Obliczem? -/Prochem i niczem." Jeszcze prochu nie wąchał nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 480

  praca w formacie txt

Do góry