Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PRZYSIĘGA

  Dwuznaczna przysięga motyw folklorystyczny, pop. zwł. w literaturze śrdw., którego znany przykład zawiera legenda o Tristanie (zob.) i Izoldzie. Udając się na sąd, który ma orzec, czy jest winną stosunków miłosnych z Tristanem, Izolda wysyła mu pisemne polecenie, aby przyodział się w szaty ubogiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIE

  (dawn. przypowieść, zob.) Zdanie zawierające myśl alegoryczno-dydaktyczno-moralizującą, wyrażające naukę ogólną, wskazówkę a. przestrogę, zwięzłe i wyraziste, zazw. skonstruowane na zasadzie równoległości (pod względem formalnym lub znaczeniowym) i kontrastu, występujące w jednej lub wielu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYTOMNY

  Dawn. obecny, teraźniejszy, utrwalony (zachowany) w pamięci, myśli; dawn. ktoś obecny gdzieś w danej chwili; będący w pełnej świadomości, trzeźwy, dobrze się orientujący, umiejący sobie radzić.

  Przytomny czemu dawn. będący świadkiem czego, obecny przy czymś.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁBICA

  W XIV-XVII w. żelazny hełm z ruchomą zasłoną opuszczaną na twarz, noszony przez ciężkozbrojną jazdę rycerską; pop. błędna nazwa samej zasłony hełmu.

  Odkryć, odsłonić, podnieść przyłbicę; wystąpić z podniesioną przyłbicą; uchylić przyłbicy wystąpić jawnie, otwarcie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJ

  Akt władcy feudalnego nadający pewne uprawnienia poszczególnym osobom a. całym stanom lub też uchylający w stosunku do nich jakieś powszechnie obowiązujące prawo. Przywileje generalne obejmujące cały kraj, ograniczające znacznie władzę króla, który po ich wydaniu był nimi prawnie związany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYMIERZE

  W Biblii i w teologii nazwa przyrzeczeń, obietnic, uczynionych człowiekowi przez Boga w zamian za należne Mu posłuszeństwo i miłość. W przymierzu z Noem Bóg obiecuje, że nie spuści więcej na ziemię potopu, i ustanawia na niebie tęczę jako znak tego przymierza (Gen., 9).

  W przymierzach z Abrahamem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALM

  Hebrajska pieśń poetycka o treści religijnej, rodzaj śpiewanej modlitwy. Zbiór stu pięćdziesięciu takich, przeważnie bardzo krótkich, utworów składa się na biblijną Księgę Psalmów, która powstawała stopniowo, prawdop. między XI a II w. pne.

  Znajdują się tam hymny pochwalne, pieśni dziękczynne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADEK

  Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki zob. Mikołaj. Nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie nąjmędrsi zdobywają chleb, a nąjroztropniejsi bogactwo, ani nąjuczeńsi uznanie, ale odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich z Biblii, Eklezjastes...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALMANAZAR George

  ok. 1679-1763, Klasyczny przykład szalbierstwa. Francuz, którego prawdziwe nazwisko jest do dziś nie znane. Podróżował po Europie Udając nawróconego na chrześcijaństwo Japończyka.

  W 1702 w Holandii wybadał go William Innes, ang. kapelan wojskowy, który choć przejrzał kłamstwa Psalmanazara, wysłał go...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL

  Bądźmy przyjaciółmi, Cynno!, fr. soyons amis, Cinna!, z tragedii Cynna, 5, 3 (1639, wyd. pol. 1807), Pierre Corneille'a; wg Seneki (De clementia, 1, 9) cesarz August, idąc za radą swej małżonki Liwii, darował życie spiskowcowi L. Korneliuszowi Cynnie i ofiarował mu swą przyjaźń.

  Drugie ja, gr. Allos...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /3 670

  praca w formacie txt

Do góry