Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  REVERE Paul

  (wym. riwije po:l), 1735-1818, Amer. patriota z czasów Rewolucji Amerykańskiej, najlepszy złotnik Nowej Anglii, rysownik, sztycharz, odlewnik dzwonów i dentysta. Brał udział w bostońskim „buncie herbacianym" (zob; Boston) i został kurierem komitetu korespondencyjnego stanu Massachusetts.

  Przeszedł do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESPEKT

  Szacunek, poważanie, z łac. respectus 'obejrzenie się; wzgląd; poszanowanie'. Być (mieć kogoś) na respekcie dawn. być u kogoś (mieć kogoś) w domu, we dworze, na utrzymaniu z uwagi na pokrewieństwo, zasługi, zobowiązania itp.

  Dama (panna) respektowa, dworzanin respektowy dawn. dworka a. dworzanin...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RES SACRA MISER

  Łac., 'nieszczęśliwy jest rzeczą świętą'; wg Epigramatów, 4, Seneki; napis na fasadzie gmachu dawn. Tow. Dobroczynności w Warszawie, Krak. Przedmieście 62.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTAURACJA

  Odnowienie, odbudowa, doprowadzenie do pierwotnego stanu, zwł. zabytków, dzieł sztuki; przywrócenie na tron dynastii, zwł. Stuartów w Anglii w 1660 (Karol II), a także okres oznaczany nazwą tego wydarzenia, kiedy gł. postaciami literackimi w Anglii byli m.in. John Dryden, William Congreve, George Farąuhar...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REQUIEM

  (wym. rękwiem) Rekwiem, msza rekwialna, żałobna, za zmarłych, łac. Missa pro defunctis, śpiewana w dzień zaduszny i w czasie uroczystości żałobnych, wg obrządku rzymskiego składa się z 9 części: Introitus (Requiem aeternam dona eis Domine, łac. 'wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie', nazwa mszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESURSA

  Dawn. klub towarzyski kupców, obywateli ziemskich itd.; dawn. lokal takiego klubu, spotkanie, zebrania jego członków; z nm. Ressource od fr. ressources 'środki, zasoby (pieniężne)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRYMENDA

  Przest. nagana, bura, napomnienie, admonicja, paternoster; z łac. (culpa) reprimenda '(zdrożność) godna pohamowania; nagana', od reprimere 'powściągać'

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPUBLIKA

  Forma ustroju państwa oparta na obieralności władz zwierzchnich - głowy państwa (zazw. prezydenta) i parlamentu - na cźas określony, w wyborach pośrednich a. bezpośrednich; zob. Rzeczpospolita; z fr. republique od łac. res publica 'rzecz publiczna, powszechna, państwowa; państwo'.

  Fr. kalendarz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMANT

  Przenośnik, wskazówka u dołu stronicy służąca dawn. do zachowania właściwej kolejności kart rękopisu a. składek książki, zazw. pierwszy Wyraz (a. sylaba) strony następnej; por. Kustosz; z łac. rec/amans dpn. reclamantis od rećlamare \głośno protestować; odbrzmiewać (echem).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENTIER

  Osoba utrzymująca się z renty w sensie dochodów z papierów wartościowych, z włożonego kapitału, z majątku a. z ziemi, nie wymagających wkładu pracy; z fr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt

Do góry