Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  RONDO

  Lit. śrdw. ogólna nazwa kilku odmian wierszy dwurymowych, 10-15-wersowych, o ustalonej formie, których wspólną cechą jest powtarzanie się początkowego słowa, słów, wersu a. 2 wersów w określonych miejscach; kompozycją pokrewną jest rondel a. rondet, złożony zazw. z 13 wersów podzielonych na 3...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RONIN

  W feudalnej Japonii do XII w. chłop zbiegły od pana, później samuraj, który opuścił a. utracił swego dąjmio (pana). 47 roninów najsłynniejszy epizod dziejów Japonii, będący natchnieniem dzieł wielu pisarzy i dramaturgów.

  Baron feudalny prowincji Ako, Asano Nagahori, 1667-1701, otrzymał nakaz przejęcia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RONT

  Do XIX w. nocny patrol wojsk, kontrolujący warty i posterunki; obchód terenu, wart, placówek straży; z fr. ronde.

  Jakub

  Ale jak nas runt złowi, kaprala zasieką.

  Adolf

  Tylko zgaś świecę; - widzisz - ogień w okna bije.

  Runt dzieciństwo! ruńt musi do wrót długo pukać.

  Dać hasło i odebrać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RORANTYŚCI

  Zespół wokalny ą cappella, złożony z dyrygenta, dziesięciu księży-śpiewaków i ministranta, ufundowany przez króla Zygmunta I Starego przy kaplicy królewskiej na Wawelu w 1540; był ważnym czynnikiem polskiej kultury muz., istniał do 1872; nazwa od roratów, gdyż codzienne ich śpiewanie w adwencie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RORATY

  Kośc. rz.-kat. wczesna msza poranna ku czci NMP w okresie adwentu; od pierwszych słów introitu mszy: Rorate ćoeli desuper łac., 'Spuśćcie rosę, niebiosa'.

  Naści roraty, diable rogaty! przysł., jakoby pochodzące z przypowieści o Iwowiance, która zamarzła w drodze na roraty. Roratna świeca zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMULUS I REMUS

  Wg „klasycznej wersji" legendy rzymskiej, ukształtowanej we wszystkich niemal rysarfh wg wzorów gr., bracia-bliźniacy, wnukowie króla Alby Longi - Numitora, którego brat, uzurpator Amuliusz, pozbawił tronu, synowie boga Marsa i córki Numitora, westalki Rei Sylwii.

  Amuliusz kazał dzieci utopić w wezbranym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANOWOWIE

  Dynastia panująca w Rosji od 1613, ród bojarski uświetniony w XVI w. małżeństwem Iwana Groźnego z Anastazją Romanową.

  W 1613 Sobór Ziemski obrał carem Michała Romanowa, którego wnuk, Piotr I Wielki (zob. Piotr), przyjął w 1721 tytuł imperatora. Romanowowie wygaśli w linii męskiej w 1730 na Piotrze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANS

  Lit. większy utwór narracyjny prozą a. wierszem, zazw. o charakterze awanturniczo-erotycznym, o akcji bogatej w zawiłe perypetie i intrygi, nieprawdopodobne wydarzenia i zbiegi okoliczności. Był to gatunek epicki poprzedzający powstanie powieści, wykształcony prawdop. w Grecji hellenistycznej (III-I...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM

  Ruch lit., art. i filoz. powstały w Europie końca XVIII w., trwający do końca lat 40. XIX w. jako reakcja przeciw neoklasycyzmowi z jego uwielbieniem dla rozumu i intelektu, odwołujący się do stylu myślenia religijnego, tradycji lud., nacechowany dążeniem do pełnego rozwoju indywidualności, kultem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMEO I JULIA

  Najsłynniejsza para kochanków z najbardziej zapewne znanej i najpopularniejszej sztuki (ok. 1596, wyst. pol. Lwów 1796, pt. Groby Werony w przeróbce Merciera) Szekspira.

  Legenda sieneńska, którą pierwszy wprowadził do literatury Masuccio di Salerno (XX w.) w jednym ze swych opowiadań, Novellino, 22, stała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /4 085

  praca w formacie txt

Do góry