Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ROZETA

  Okrągły ornament w postaci stylizowanego, rozchylonego kwiatu, pierw, róży, z dośrodkowym układem płatków, stosowany od czasów antycznych; różyca, w śrdw. archit. kośc., zwł. gotyckiej, duży, kolisty otwór okienny w szczytach a. nad portalami, zwł. w gł. fasadzie kościoła, wypełniony dekoracją...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTUNDA

  Okrągły budynek, z jednym z pomieszczeń, zazw. przykrytym kopułą; okrągła sala, zwł. o przeznaczeniu reprezentacyjnym, zwykle kryta kopułą, częsta w pałacach barokowych i klasycystycznych; rodzaj wierzchniego okrycia damskiego, sięgającego ziemi, kolistego, rozszerzającego się ku dołowi, bez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTA (2)

  Podstawowa jednostka org. i taktyczna piechoty zaciężnej w Polsce XVI-1. poł. XVII w., kompania, odpowiednik chorągwi wjeździe; dawn. oddział wojska; dwuszereg; (w l.mn.) wojsko; z nm. Rotte 'rota; banda' od śrdw. łac. rutta, rupta 'oddział'; zob. Plater Emilia (W głuchej puszczy,..).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTA (3)

  Hist. koło używane przy torturach; śrdw. strunowy instrument muzyczny; łac., 'koło'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /89

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTMISTRZ

  Jeden z najdawniejszych (od XVI w.) polskich stopni oficerskich, do XVIII w. dowódca roty piechoty a. chorągwi jazdy; w XVIII w. zaszczytny tytuł; w kawalerii stopień rotmistrza przetrwał do poł. XX w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTA (1)

  Staropol. termin sądowy oznaczający przysięgę, formułę przysięgi, zwł. przed sądem, tekst przysięgi; zob. Nie rzucim ziemi...

  Rota Rzymska kościelny trybunał (sąd) kolegialny, ostatnia instancja sądów biskupich i pierwsza do spraw sądzonych przez Stolicę Apostolską.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYNANT

  Wysoka, wychudła, koścista, łękowata, zołzowata szkapa Don Kiszota (zob.), nazwana przez niego Rosynantem (hiszp. Rocinante), a więc jakby „byłą (antes) szkapą (rocin)"\ koń ten był zwykłym podjezdkiem, zanim Don Kiszot nie uczynił z niego swego wierzchowca, który stał się pierwszym rumakiem świata...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZ HASZANA

  Święto Trąbek, żydowski Nowy Rok, przypadający 1. i 2. dnia miesiąca tiszri, zwykle we wrześniu, pierw, poświęcony kultowi Księżyca, później święto owocobrania; pod koniec VII w. pne. włączone do rytuału jako „dzień trąb", stąd zwyczaj trąbienia na rogu baranim (szofar) w czasie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY

  Poświęcone bogom mit. gr-rz.: cyprys - Plutonowi; dąb - Zeusowi, Jowiszowi; dereń - Apollinowi; dyptam jesionolistny - Selenie, Lunie; lilia - Herze, Junonie; mak - Demeter, Cererze, Hypnosowi, MorfeUszowi; mirt - Afrodycie, Wenus; narcyz - Demeter, Cererze; oliwka - Atenie, Minerwie; piołun - Artemidzie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSSOWSKI Jan

  Drukarz, działający w 1620-24 w Poznaniu, założył w 1624 pierwszą warszawską oficynę drukarską, którą po jego śmierci w 1633 prowadził od 1635 Jan Trelpiński.

  Powstanie stałej oficyny drukarskiej w 13 lat po ostatecznym przeobrażeniu się Warszawy w stolicę kraju było wyrazem rosnącego znaczenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt

Do góry