Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ZAJAZD

  W dawnej Polsce powszechna forma likwidacji zatargów sąsiedzkich wynikająca ze słabości i niedołęstwa środków egzekucyjnych władzy wykonawczej: gdy należało wyrugować dzierżawcę, któremu kontrakt upłynął a. który wzbraniał się płacić dzierżawne, lub zastawnika, któremu złożono sumę zastawu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGREUS

  Dionizos-Zagreus, mit. gr. wg orfickiej (zob. Orfeusz: Kult) wersji legendy o Dionizosie (zob.) Zagreus był synem Zeusa i Persefony, którego Zeus przeznaczył na władcę świata; z namowy zazdrosnej Hery dziecko zostało rozszarpane i pożarte przez tytanów.

  Jednak Atena uratowała jego serce, gdy jeszcze biło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGRODA

  Dom wiejski z podwórzem, zabudowaniami gospodarskimi i ogrodem, obejście wiejskie, sadyba, mała posiadłość chłopska; zagrodzenie, ogrodzenie, miejsce zagrodzone.

  Szlachcic na zagrodzie... zob. Szlachta. Szlachta zagrodowa zob. Szlachta. Zagrodnik, ogrodnik dawn. małorolny, uprawiający nie więcej niż...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADKA

  Zdanie zazwyczaj pytajne, zawierające aluzyjny, czasami metaforyczny opis rzeczy, postaci, czynności, złożony z dwóch elementów, z których tylko jeden jest podany, a drugiego, przesłoniętego omylnymi pozorami, należy się domyślić unikając zastawionej pułapki.

  Jako gatunek literatury ludowej jest to...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGŁOBA Onufry

  Najbarwniejsza i jedna z najważniejszych (choć niepierwszoplanowa) postaci Trylogii Henryka Sienkiewicza, stary, opasły szlachcic z wielkim brzuchem, bielmem na oku, dziurą w czole, opój, żarłok, o krótkim oddechu, nie znoszący tłoku i gorąca, zwł. na polu bitwy, łgarz, mitoman, hultaj, tchórz, frant...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGON

  Oddział jazdy (dawniej gł. czambuł, wataha Tatarów), zapuszczający się w głąb obcego kraju, aby go pustoszyć, zdobywać łupy i siać zamieszanie na nieprzyjacielskich tyłach; dawn. wycieczka, wypad, napad, rajd, najazd; pas zaoranego pola ograniczony bruzdami, składający się z kilku(nastu) skib;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZA GÓRAMI, ZA LASAMI

  Pop. pieśń ludowa, mazowiecka, prawdop. pochodzenia na pół literackiego; często: pierwsze wyrazy bajki.

  Za górami, za lasami

  tańcowała Małgorzatka z chłopakami.

  Przyszedł ojciec, przyszła matka:

  - Pójdź do domu, pójdź do domu, Małgorzatka! 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADUSZKI

  Pop. nazwa Dnia Zadusznego, łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum 'Przypomnienie wszystkich wiernych zmarłych', obchodzonego 2 XI, wprowadzonego przez opata Odilo z Cluny (Burgundia, wsch. Francja) w 993 jako święto zmarłych, aby zastąpić nim a. zaadoptować pogańskie uroczystości ku czci...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADIG

  Bohater tytułowy powiastki filozoficznej Zadig, czyli Przeznaczenie (1748) Woltera; przystojny, bogaty, wykształcony, rozumny młody człowiek mieszkający w Babilonii sądzi, że powinien być szczęśliwy. Zdumieniem napełnia go więc długie pasmo nieszczęść, jakie przypada mu w udziale z rąk...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADRUGA

  U Słowian Płd. rodowa wspólnota gospodarcza, wspólne władanie ziemią przez ród, średniowieczna pozostałość ustroju rodowego i wspólnoty terytorialnej, zanikająca w ciągu XIX w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt

Do góry