Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  SAMBIA

  Półwysep na zach. wybrzeżu Ros. FSRR, między zalewami Wiślanym i Kurońskim; zamieszkany przez plemię pruskie Sambów podbite w 1244-45 przez Krzyżaków: od poł. XIII do pocz. XVI w. pod władzą biskupów.

  Po sekularyzacji wybuchło we wrześniu 1525 wielkie powstanie antyfeudalne chłopów pruskich i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOWTÓR

  Przest. w towarzystwie jednej osoby, we dwóch, we dwoje. Por. też Samopas. Samotrzeć przest. w towarzystwie dwóch osób, we trzech, we troje.

  Samoczwart dawn. w towarzystwie trzech osób, w cztery osoby, we czterech, we czworo. Samopiąt a. samopięt dawn. w towarzystwie czterech osób, w pięć osób, w pięciu, w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOBITNIA

  Dzwon, kloc zawieszany dawniej przez bartników przy barci, chroniący ją przed niedźwiedziem dobierającym się do miodu.

  Uderzał zwierzę tym silniej, im energiczniej ono samobitnię odpychało.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMSARA

  Sansara, w hinduizmie i buddyzmie wędrówka duszy ludzkiej w cyklach urodzin, nieszczęść i śmierci, wyznaczonych przez karmę; transmigracja, metempsychoza; zmienna, ograniczona egzystencja doczesna, życie w społeczeństwie w przeciwieństwie do nirwany; sanskr. dosł. 'przejście'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMON

  Kupiec frankijski. W 623 ne. uczestniczył w wielkim powstaniu Słowian przeciw Awarom, dzięki któremu znaczna część Słowian zachodnich uzyskała niezależność, ujął władzę w ręce i został założycielem i władcą pierwszego w historii, potężnego państwa słowiańskiego.

  W wojnie z Frankami...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMSON

  Hebr. Simson dosł. 'słoneczny; człowiek słońca'; wg Biblii, Ks. Sędziów, 13-16, sędzia i bohater izraelski odznaczający się nadludzką siłą, biblijny Herakles, narodzony w okresie czterdziestu lat zaboru kraju przez Filistynów, syn Manuego i jego niepłodnej żony.

  Anioł Pański zwiastował jej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPAŁ

  W XVI-XVII w. rusznica, muszkiet, o długiej lufie, z zamkiem kołowym a. skałkowym, używany w Rosji, Turcji, na Ukrainie i Białorusi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMUEL

  Hebr. Semu'el dosł. 'jego imieniem jest Bóg', prorok i ostatni sędzia izraelski (XI w. pne.), kapłan świątyni w Sylo. Biblia opisuje cudowne okoliczności jego narodzenia, dzieciństwa i powołania (2. Ks. Król. 1-3): zjednoczył plemiona izraelskie do walki z Filistynami, którzy uprowadzili Arkę Przymierza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPAS

  Samotnie, w pojedynkę, osobno; swobodnie, luzem, bez dozoru, bez opieki, samowolnie; por. też Samowtór.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMURAJ

  Busi, szlachcic w feudalnej Japonii XII-XIX w., rycerz z drużyny wojskowej barona feudalnego (dajmio), przestrzegający przepisów tradycyjnych, rycerskiego kodeksu honorowego busido, uprawniony do noszenia dwóch mieczy, mający prawo życia i śmierci w stosunku do pospólstwa.

  Siedmiu samurajów jap. arcydzieło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry