Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  de SCUDERY Madeleine

  1607-1701, Powieściopisarka fr., siostra powieściopisarza, dramaturga i poety Georgesa de Scudery, z którym początkowo współpracowała. Wykształcona, inteligentna, autorka olbrzymich, dziś zupełnie nieczytelnych powieści, z których dwie osiągnęły wielki sukces we Francji i w Europie: Ibrahim, czyli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEBASTIAN

  Imię męskie z gr. sebastós 'czcigodny, dostojny', odpowiednik łac. Augustus, składnik nazwy miasta Sebastopol, Sewastopol (-pol to gr. pólis 'miasto').

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYLLA

  Gr. Skylla, mit. gr. córka Nisosa, króla Megary. Z miłości do Minosa, który oblegał Megarę, obcięła swemu ojcu purpurowy lok włosów, zapewniający mu nieśmiertelność.

  Gdy Nisos umarł, a Minos zdobył Megarę, trapiona wyrzutami sumienia Scylla skoczyła ze skały w morze; po śmierci zamieniona została...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. SEBASTIAN

  Wg wielu legend żołnierz rzymski, który ok. 288, za panowania Dioklecjana, miał jako chrześcijanin ponieść śmierć męczeńską przeszyty strzałami łuczników; patron rannych i zakaźnie chorych. Jego męczeństwo natchnęło wielu rzeźbiarzy i malarzy, zwł. renesansowych, jak A. i S. Pollaiuolo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYLLA I CHARYBDA

  Gr. Skylla, Charybdis, mit. gr. potwory morskie; Scylla, córka Forkisa i Hekate, ukochana Posejdona, została przez swą rywalkę, Amfitrytę (zob.) zmieniona przy pomocy ziół magicznych w potwora. W Odsysei, 12, Homera czarodziejka Kirke tak opisuje ją Odyseuszowi (w tł. J. Parandowskiego): „W pieczarze, w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHODY

  Schody Gemońskie, łac. Gemoniae scalae, w staroż. Rzymie schody wykute w skale Kapitolu; w okresie cesarstwa wystawiano na nich ciała straconych przestępców przed wrzuceniem ich do Tybru. Schody Hiszpańskie zob. Rzym (Plac Hiszpański).

  Schody Potiomkinowskie obecna nazwa schodów prowadzących w Odessie od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOLASTYKA

  Główny kierunek filozofii zachodniej cywilizacji chrześc. IX-XVI w. dążący do pogodzenia Arystotelesa z Biblią, do rozumowego udowodnienia słuszności dogmatów relig., używający jako metody dowodzenia przede wszystkim sylogizmu. Największymi scholastykami byli: Abelard (zob. Heloiza i Abelard), Albert...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOLIA

  1. poj. Scholium, staroż., śrdw. uwagi filologiczne a. historyczne umieszczane przez bizantyjskich anonimowych filologów (scholiastów) na marginesach tekstów gr. i łac., czerpane z zaginionych dziś komentarzy, mające obecnie niekiedy wielką wartość naukową; łac. z gr. schólion 'interpretacja;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHONBRUNN

  (wym. sz...) Letni pałac cesarski w Wiedniu, rozpoczęty w 1689 wg planów J. B. Fischera von Erlach za ces. Leopolda I, ukończony dopiero w 1749 za ces. Marii Teresy przez N. Pacassiego. Okazała dwuskrzydłowa budowla barokowa z wielkim dziedzińcem honorowym i licznymi salami z dekoracją rokokową.

  Główną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCJENTYŚCI

  Ang. Christian Science 'Wiedza Chrześc.', amerykańskie wyznanie chrześc. założone w 1866 przez Mary Baker-Eddy, która w książce Science and Health with Key to the Scriptures ang., 'Wiedza i zdrowie z kluczem do Biblii', dała wykład nowej religii opartej na interpretacji Biblii, wyrażając tezę, że skoro...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry