Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  SĘDZIA

  Por. Sąd. A kimż są ci sędziowie?, ros. a sudji kto*!, ze sztuki Mądremu biada, 2, 5, (1831, wyst. pol. 1858) Aleksandra Gribojedowa.

  Księga Sędziów w Biblii mówi właściwie nie o sędziach, ale o 13 przywódcach, którzy w okresie ok. trzystu lat, pó śmierci Jozuego, bronili orężnie ojczyzny; dokładniej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SETEBOS

  Bóg czy demon czczony jakoby niegdyś przez Patagończyków, o którym pierwszą wiadomość przyniosła ekspedycja Magellana. Szekspir wprowadził go do Burzy, 1,2, jako boga matki Kalibana, Sykoraks.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZIWÓJ Michał

  1566-1646, Najgłośniejszy alchemik polski, znany w całej Europie pod nazwiskiem Sendivogius Polonus; studiował w Akademii Krakowskiej, podróżował po Europie wzbogacając swą wiedzę na uniwersytetach i w kontaktach z innymi alchemikami.

  Ożenił się z wdową po słynnym alchemiku Setoniuszu. Napisał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERWITUT

  Przest. służebność, prawo obciążające nieruchomość, np. dożywocie, prawo przejścia przez cudzy grunt; przen. obowiązek, powinność, obciążenie związane z posiadaniem czegoś, sprawowaniem funkcji itp.; z łac. servitus dpn. servitutis 'służenie' od serms 'sługa'.

  Serwituty w dawnym prawie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SESTERCJA

  Łac. sestertius, w staroż. Rzymie drobna moneta srebrna, w III w. pne. wartości ćwierci denara = dwa i pół asa; w I w. pne.-lll w. duża moneta mosiężna a. z brązu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SET (1)

  Wg Biblii, Gen., 4, 25-26, syn Adama i Ewy, ojciec Enosa, jeden z dziesięciu - od Adama do Noego - patriarchów biblijnych.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERWITORIAT

  Serwitorat, w dawnej Polsce specjalny przywilej wyłączający rzemieślników, kupców a. osoby obcego pochodzenia wraz z ich domami spod jurysdykcji miejskiej i uzależniający ich tylko od władzy i sądów królewskich w zamian za świadczenie usług przede wszystkim dworowi królewskiemu; z późn.-łac. senitor...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE

  Brać coś do serca przejmować się czym. Co na sercu, to i na języku (w ustach) przysł., por. w Biblii, Ew. wg Mat., 12,34; Łuk., 6,45: „Z obfitości serca usta mówią"; czym serce pełne, to ustami wypływa.

  Dwa serca związane, wrzucony klucz w morze, nikt nas nie rozłączy, tylko ty, o Boże porzekadło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /3 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERENDIB

  Serendip, dawna nazwa Cejlonu (Sri Lanka) od arab. Sarandib. Bohaterowie bajki perskiej Trzej książęta z Serendibu obdarzeni byli zdolnością znajdowania rzeczy cennych i miłych, których nie szukali.

  Serendipity ang., szczęśliwy dar dokonywania przypadkowych odkryć.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERNICA

  Sernik, dawn. przewiewne pomieszczenie do suszenia i przechowywania serów; w dawnych dworach szlacheckich budynek drewniany, kwadratowy, kryty słomą a. gontami, wspierający się na jednym słupie a. na czterech, przeznaczony do obsuszania serów, z dostępem po przystawionej drabinie.

  Stała w ogrodzie, prawie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt

Do góry