Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  SOFONISBA

  Sophonisba (zm. 203 pne.), córka wodza kartagińskiego Hasdrubala, brata Hannibala, w czasach 2. wojny punickiej. Była podobno zaręczona z Masynissą, królem wsch. Numidii, jednak dla celów politycznych ojciec wydał ją za Syfaksa, księcia sąsiedniej, zachodniej Numidii, sprzymierzeńca Rzymu.

  Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCZEWICA

  (jadalna) Jednoroczna a. dwuletnia roślina z rodziny motylkowatych, pochodząca prawdop. z płd.-zach. Azji i Azji Mniejszej, znana już w epoce brązu, w Egipcie 3000 lat pne., pożywniejsza i strawniejsza niż groch; ważny składnik pożywienia staroż. Żydów, Greków i Rzymian.

  Miska soczewicy rzecz małej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOHO

  (wym. souhou) Dzielnica Londynu między Oxford Street, Shaftesbury Avenue i Regent Street, od 1685 zamieszkała głównie przez cudzoziemców (Francuzów, Włochów i Szwajcarów), słynna z wąskich uliczek, później także z cudzoziemskiej, gł. włoskiej, kuchni, restauracji, delikatesów, bazarów ulicznych, zatorów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SODALICJA MARIAŃSKA

  Kat. stowarzyszenie sodalisów propagujące kult maryjny; pierwszą, zwaną stąd Prima Primaria, zał. 1563 w Rzymie jezuita Jan Leunis; z łac. sodalicium 'bractwo; towarzystwo; tajny związek' od sodalis 'kolega; współbiesiadnik; członek kolegium kapłańskiego'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOJUZ NIERUSZYMYJ RIESPUBLIK SWOBODNYCH

  Ros., 'nienaruszalny związek wolnych republik', hymn Związku Radzieckiego, powstał w 1944; muzyka A. W. Aleksandrowa do tekstu S. W. Michałkowa i G, A. El-Registana. Do 1944 hymnem państwowym ZSRR była Międzynarodówka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓR

  Katedra, bazylika prawosławna; kośc. rz.-kat. (sobór powszechny, ekumeniczny) zgromadzenie biskupów pod przewodnictwem papieża a. jego legata, obradujące nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny całego kościoła, por. Synod; (sobór ziemski) zgromadzenie stanowe w państwie moskiewskim w XVI-XVII w.; z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓTKA

  Prastare, przedchrześcijańskie obrzędy kultowe zachowane jeszcze do niedawna na ziemiach polskich, z wyjątkiem Polski zachodniej, i na Rusi (zob'. Kupała) w postaci tradycyjnego święta lud. obchodzonego zwykle w noc letniego przesilenia; od dawna tępione przez kościół ze względu na pozostałości cech...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCHA

  Drzewo krzywe, dawne wschodniosłowiańskie narzędzie sprzężajne do orki, umożliwiające (w przeciwieństwie do radła; zob.) częściowe odwracanie skiby. Pierw, znaczenie 'rozwidlona gałąź', która była używana jako prymitywna socha; stąd rosocha 'rozgałęzienie drzewa, ramię świecznika', w 1. mn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCYNIANIE

  Zwolennicy socymanizmu, kierunku nadanego ideologii braci polskich (zob. Brat) przez Fausta Socyna, 1539-1604, działającego w Polsce włoskiego humanistę i myśliciela religijnego; kierunek ten dominował w zborze w XVII w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMUGA

  Pasmo, pas, wstęga czegoś, co unosi się, snuje w powietrzu; długa i wąska powierzchnia leśna; pas ziemi pod lasem przeznaczony do zalesienia.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /147

  praca w formacie txt

Do góry