Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  STAROSTA

  W dawnej Polsce od XIV w. urzędnik mianowany i odwoływany przez króla jako namiestnik prowincji a. ziemi; obok starostów generalnych (ruski, podolski, wielkopolski, krakowski) byli starostowie grodowi, sprawujący władzę policyjną, skarbową i sądową, i niegrodowi, dzierżawcy dóbr królewskich; w Polsce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAR - SPANGLED BANNER

  (wym. sta: spangld bąnner) Ang., 'gwiaździsty sztandar', hymn narodowy USA, ułożony w 1814, w czasie wojny anglo-amerykańskiej, przez młodego waszyngtońskiego adwokata, Francisa Scotta Key.

  Muzyka skomponowana przez Johna StafForda Smitha, oparta jest na pop. piosence ang. To Anacreon in Heaven ang., 'Do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARY

  Por. Matuzalem; Młodość (Gdyby młodość wiedziała...); Nestor; Radziwiłłowie (Mikołaj zw. Starym); Siedemdziesiąt; Struldbrugowie; Titonos.

  Człowiek starej daty o przestarzałych poglądach, zapatrywaniach, przywiązany do dawnych zwyczajów, do minionej epoki. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /4 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANICA

  Duża osada (warowna) Kozaków dońskich, kubańskich i in. w XVIII-XIX w., licząca jedno a. kilka osiedli, rządzona przez atamana; osiedle wiejskie w Ukr. SRR na dawnych terenach kozackich; w XVI-XVII w. konny patrol na stepowych rubieżach Rosji; ros. stanica, ukr. stanycia.

  Stanice u śrdw. plemion...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANISŁAW

  Słowiańskie imię męskie oznaczające kogoś, kto będzie sławnym a. kto jest sławą swego stanu (lub jest sławny z powodu swego stanu 'namiotu'?). Z imion rodzimych najpopularniejsze były te, które weszły do kalendarza chrześc., bo nie podlegały zarzutowi pogaństwa. Imię Stanisław przez stulecia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. STANISŁAW KOSTKA

  1550-68, Syn kasztelana zakroczymskiego, Jana Kostki; kształcił się w Wiedniu, Augsburgu, Dillingen i w Rzymie, gdzie w 1567 wstąpił do zakonu jezuitów i zmarł jako nowicjusz; beatyfikowany w 1605, kanonizowany w 1726.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. STANISŁAW SZCZEPANOWSKI

  ok. 1030-79, Biskup krakowski od 1072; późniejsza tradycja wywodzi go ze wsi Szczepanów, stąd nazywany Szczepanowskim a. ze Szczepanowa, ale rzeczywiste jego pochodzenie nie jest znane. Niewątpliwym faktem historycznym jego życia jest zatarg, w jaki popadł z Bolesławem (zob.) Śmiałym.

  Reszta jest hipotezą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAMBUŁ

  Tur. Istanbul; pierwowzorem nazwy było gr. eis ten pólin 'do miasta', gdyż mieszkańcy Bizancjum nazywali je po prostu polis 'miasto'; starożytna kolonia gr. Bizancjum, od 330 stolica państwa rzymskiego Konstantynopol (zob. Konstanty); w 1453 zdobyty przez Turków; zob. też Bizancjum; Bosfor, Hagia Sophia;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANISŁAWSKA Anna

  ok. 1651-1701, Córka Michała Stanisławskiego, wojewody kijowskiego, i Krystyny z Szyszkowskich, pierwsza samodzielna pisarka polska, autorka wierszowanego pamiętnika Transakcyja, albo Opisanie całego życia jednej sieroty (1685, wyd. 1935) w 76 trenach na śmierć jej trzech mężów.

  Jest to znakomity dokument...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAN

  Sytuacja, położenie, pozycja, całokształt warunków, stosunków, okoliczności, w jakich ktoś a. coś się znajduje w jakiejś chwili; forma, postać; ilość, liczba, stan liczebny; nastrój, usposobienie; kibić, talia; pas, wcięcie w pasie; częśó składowa państwa związkowego, zwł. w Ameryce, w Indiach;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /6 584

  praca w formacie txt

Do góry