Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  STATUT

  Zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji a. organizacji; z późn.-łac. statutum 'postanowienie'.

  Statut Łaskiego urzędowy zbiór prawa polskiego sądowego i publicznego, sporządzony na polecenie Aleksandra Jagiellończyka przez Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STELA

  Stojąca płyta kamienna, często z inskrypcją, zdobiona zazw. dekoracją rzeźbiarską; jako pomnik nagrobny rozpowszechniona w staroż. Egipcie, w kręgu kultury egejskiej, w. Grecji od okresu archaicznego (zwykle z reliefowym portretem zmarłego, niekiedy w towarzystwie rodziny, zwykle w scenie pożegnania a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATYSTA

  Dawn. mąż stanu, polityk, dyplomata, przen. tęga głowa, głowacz, człowiek mądry, tęgi łeb; figurant, kompars, osoba grająca drobne, nieme role (również w przen.), nie mająca praw aktorskich; z wł. statista 'mąż stanu'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATORIUS STOJEŃSKI Piotr

  zm. 1591, Pedagog, pisarz i gramatyk reformacyjny, rodem z Francji, uczeń Kalwina, do Polski sprowadzony w 1556, przybrał w 1558 nazwisko Stojeński, arianin, nauczyciel i reformator szkoły pińczowskiej, jeden z tłumaczy Biblii (zob.) brzeskiej (1563), autor pierwszej zupełnej gramatyki polskiej Polonicae...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATEK

  Dawn. stateczność, powaga, rozwaga, rządność, ustatkowanie; dawn. dobytek, mienie, majątek, własność, gospodarstwo wiejskie, nieruchomość ziemska; dawn. zwierzęta domowe, bydło; zob. Statek (wodny).

  Statki narzędzia, naczynia, przybory, sprzęt, zwł. naczynia kuchenne, stołowe.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATEK (wodny)

  Por. Byk; Dubas; Galera; Galar, Gondola; Komiega; Korab; Lichtuga; Łyżwa; Nawa; Strug; Szkuta; Wicina. Po kiegóż diabła łaził na ten statek?, fr. que diable allait-il faire dans cełte galere?, z komedii Szelmostwa Skapena, 2,11, Moliera (tł. T. Boy-Żeleński); Geront powtarza to pytanie 7 razy.

  Słynne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAT

  W dawnej Polsce obowiązek podejmowania na noc a. na parę dni wędrownego rybałta lub klechy; od łac statio; zob. stacja.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANZA

  (wym. stanca) Wł., 'izba, kwatera, stancja (zob.); mieszkanie; pobyt; lit. stanca, oktawa (zob.)'.

  Stanze reprezentacyjne apartamenty papieskie w pałacu watykańskim, na zlecenie papieża Juliusza II ozdobione na ścianach i plafonach malowidłami i freskami Rafaela w 1509-17, a w Stanza deli' Incendio również...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŃCZYK

  ok. 1480-ok. 1560, Nadworny błazen trzech Jagiellonów, Aleksandra, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. O życiu jego nie wiadomo prawie nic, nawet daty urodzenia i śmierci są niepewne, nie wiadomo też, jak się nazywał; na dworze zwano go Stańczykiem albo Stasiem Gąską, ale Gąska (zob.) znaczyło wówczas...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARGARD SZCZECIŃSKI

  Miasto nad Iną (dopływ Odry) na Równinie Stargardzkiej, w woj. szczecińskim; gród pomorski wzmiankowany w 1124, w 1243 na prawie magdeburskim, w 1292 na lubeckim, w XIV w. miasto hanzeatyckie, okres świetności; od 1283 własny port na Inie; od 1454 długotrwały konflikt handlowy ze Szczecinem, przegrany w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt

Do góry