Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIĘTO

  Od (wielkiego) święta tylko w specjalnych okolicznościach, na szczególne okazje, rzadko.

  Po święcie, łac. post Jestum z gr. katópin heortes, za późno, gdy już jest po wszystkim. Świąteczny poranek, fr. Le Malin d'un jour de fete, trzeci obraz suity symfonicznej Iberia (1906-08, wyk. Paryż 1910)Claude...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY

  Goły jak święty turecki całkiem nagi, jak ów derwisz, człowiek święty, napotkany w Damaszku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, opisany w jego Peregrynacji do Ziemi Św., (zob.); przen. goły, bez pieniędzy, bez środków do życia.

  Grób Święty zob. Grób. Na święty nigdy nigdy; bo nie ma takiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /11 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOKRZYSKI

  Dotyczący (pochodzący ze) Świętego Krzyża; zob. Święty (Krzyż). Kazania świętokrzyskie zob. Kazania.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWINIA

  Gdyby była natura świni rogi dała, / Jeszcze by się jej krzywda bez skrzydeł widziała przysł. Jak świnia w deszcz (wesoły; pobożny; ładny) przysł.

  Nie pasłem z nim (z tobą itd.) świń więcej poufałości niż znajomości. Nie wszyscy możemy być filozofami, bo któż by świnie pasał? z powieści...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOKUPSTWO

  Symonia, praktyka sprzedawania i kupowania za pieniądze beneficjów, godności i stanowisk kościelnych oraz związanych z nimi dóbr i korzyści materialnych; zob. Szymon (czarnoksiężnik).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERZOP

  Regionalna nazwa jakiegoś chwastu, umieszczona przez największego poetę polskiego na pierwszej stronie najpiękniejszego poematu polskiego, stała się zagadką dla filologów, literatów i botaników i przedmiotem sporów.

  Niektórzy autorzy sądzą, że była to nazwa świrzepy Rapistrum, inni, że świrzepy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIREN

  Świroń, świrnia, ś\yiron, świren, świernia, na Litwie nazwa komory (pomieszczenia) a. oddzielnego budynku, spichrza, lamusa, żytnicy, ambara, sołka, do przechowywania żywności (gł. ziarna), ubrań i kosztowności; z lit. świr nas.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERŻAWSKI Karol Boromeusz

  1735-1806, Poznański woźny sądowy, który zbiegł przed karą więzienia do Warszawy i tu w 1765 wszedł jako aktor do zespołu Teatru Narodowego, gdzie pracował do 1805, występował także w wielu innych miastach.

  Specjalizował się gł. w rolach ojców komicznych i służących. Król Stanisław August nadał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚPIEWAK

  Śpiewacy norymberscy, nm. Die Meistetsinger von Niirnberg, opera (Monachium 1868, wyst. pol. Warszawa 1908) Richarda-Wagnera; akcja toczy się w Norymberdze w poł. XVI w. po wystąpieniu Lutra. Opera nie czerpie wątku z dawnych podań, ze świata nadprzyrodzonego, nie trąci metafizyką, nie przedstawia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĄTYNIA

  Świątynia jerozolimska zob. Salomon (Świątynia Salomona).

  ...Wzgórek pochyło wyniosły,

  Ocieniony, bo drzewa gęściej na nim rosły.

  W środku szarzał się kamień; strumień spod kamienia

  Szumiał, tryskał i zaraz, jakby szukał cienia,

  Chował się [...]

  Miejsce piękne i ciche, tu się często...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt

Do góry