Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  TRECENTO

  (wym. treczęnto) Nazwa XIV wieku w odniesieniu do dziejów kultury włoskiej; wł. '300', skr. od 1300, tj. liczby, po której rozpoczyna się numeracja lat XIV w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREWIR

  Nm. Trier, fr. Treves, ang. Treves, miasto nad Mozelą w Nadrenii-Palatynacie (zach. RFN), blisko granicy z Luksemburgiem; w 15 pne. zał. przez Rzymian osada Augusta Treverorum (od zamieszkałego tam germańskiego plemienia Trewerów), później rozbudowana kolonia rz., w IV w. rezydencja cesarska, od ok. 780...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREFNY (1)

  Wg żydowskich przepisów relig. nie koszerny, rytualnie nieczysty a. niezdatny do użytku (konsumpcji); z jid. trefie) z hebr. terefa 'zwierzę rozszarpane przez dzikie zwierzęta; rozszarpane mięso'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĘDOWATA

  Stefcia Rudecka, bohaterka tytułowa powieści (1909) Heleny Mniszkówny (właśc. Heleny Rawicz Radomyskiej z Mniszek Tchórznickich), powieści w szczególny sposób sławnej i osławionej, będącej zarazem bestsellerem 20-lecia międzywojennego, tematem wersji teatralnych, filmowych i „najgłośniejszym płodem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREFNY (2)

  Dawn. śmieszny, zabawny, żartobliwy, dowcipny; dziś tylko trajhy, podobnie jak dawnemu tref, trefunek, trefić odpowiada dzisiejsze traf, trafunek, trafić, choć jeszcze o włosach do dziś: trefić; z nm. trejfen 'trafić'.

  Trefniś dawn. błazen, wesołek, zwł. zawodowy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREMO

  Długie stojące lustro, zazw. w ozdobnej ramie, dające odbicie całej postaci; z fr. trumeau 'przestrzeń między parą okien, lustro zajmujące tę przestrzeń'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREN (1)

  Ogon długiej sukni damskiej, jej część wlokąca się po ziemi; dawn. pociąg; dawn. tabor wojskowy; fr. traine 'tren (sukni); włok (sieć)' i train 'chód; bieg; orszak; pociąg kolejowy; tabory' od trainer 'ciągnąć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĄBA

  z wł. tromba.

  (Mistrz, mąjster, spec, fachowiec) Jak z koziej dupy trąba od siedmiu boleści; partacz, partoła, fuszer, ignorant.

  Puścić (kogoś) w trąbę porzucić, opuścić; odwrócić się od kogoś. Siedem trąb siedmiu aniołów w Biblii, Apok., 8-11. Słuchać pańskiej trąby być komuś posłusznym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAM WPOPSZEK ULICY

  Skruty prozy i poemy zbiór poezji futurystycznych (1920) poety i dziennikarza Jerzego Jankowskiego, działającego w Wilnie; jeden z pierwszych zbiorków poetyckich tego rodzaju w PMsce.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPADAŃSKI

  Położony na północ od rzeki Pad; łac. transpadanus 'znajdujący się po tamtej, tj. dalsżej od Rzymu, stronie rzeki Pad'; por. Cispadański.

  Republika Transpadańska z miastami Mediolan, Bergamo, Brescia, Cremona i in., utworzona przez Bonapartego w 1796, wcielona w 1797 do Republiki Cisalpińskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry