Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  TROFONIOS

  Gr. Trophonios, mit. gr. bohater beocki, właściwie identyczny z Zeusem Chthoniosem, architekt, który uchodził za budowniczego świątyni Apollina w Delfach, Posejdona koło Mantinei w Arkadii i „skarbców" (grobowców), m.in. Augiasza w Elidzie i Hyrieusza w Beocji (budował wraz z bratem, Agamedesem). W związku...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIOLET

  Strofa ośmiowersowa o dwóch rymach i schemacie rymowym: ABaAabAB, w której wers pierwszy powtarza się jako czwarty i siódmy, a drugi jako ósmy; z fr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIANGEL

  Trianguł, triangolo, trójkąt, perkusyjny instrument muzyczny o nieokreślonej wysokości dźwięku, składający się z pręta metalowego zgiętego w kształcie nie domkniętego trójkąta równoramiennego, w który uderza się stalową pałeczką; z łac. triangulum 'trójkąt*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROGLODYCI

  W staroż. ogólna nazwa licznych ludów antyku stojących na niskim stopniu rozwoju, mieszkających w różnych stronach świata, przede wszystkim jednak na afrykańskich wybrzeżach M. Czerwonego, na płd. od Egiptu, w głębi Afryki, w Arabii, na Kaukazie, na płd. od dolnego biegu Dunaju.

  Wg pisarzy staroż...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIPTOLEMOS

  Mit. gr. syn Keleosa, króla Eleusis, i Metanejry, na których dworze zatrzymała się Demeter w czasie swej wędrówki w poszukiwaniu córki, Persefony, i została gościnnie przyjęta.

  W nagrodę nauczyła Triptolemosa uprawy roli, dała mu pierwsze kłosy zboża i wóz zaprzężony w węże. aby nauczał ludzi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIANON

  (wym. trianą) Pierw, nazwa wioski w pobliżu Wersalu, gdzie w 1688 J. Hardouin-Mansart zbudował piękny pałacyk zw. Grand Trianon a. Trianon de Marbre 'marmurowy', który popadł w ruinę w poł. XIX w., później odbudowany, często służy jako rezydencja przybywających z oficjalną wizytą głów państwa.

  W...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROILUS

  Gr. Troiłoś, mit. gr. Trojańczyk, najmłodszy syn Priama i Hekabe, wspomniany w Iliadzie Homera jako już nieżyjący; wg Opowieści cypryjskich (por. Troja: Wojna trojańska), w pierwszych latach wojny, gdy obóz Greków znajdował się jeszcze daleko od murów miasta, Troilus, młody, bezbronny chłopiec...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRISTAN I IZOLDA

  Wg różnych wersji: także: Tristran, Tristram, Tristrem - od łac, tństis 'smutny' - i Iseult, Isolt, Ysolt, Isoud, Ysolde, Ysoude; bohaterowie najpiękniejszej i najbardziej wzruszającej historii miłosnej, powstałej w cyklu legend celtyckich i będącej natchnieniem niezliczonych poetów i muzyków.

  Dzieje...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /5 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREN (2)

  Lit., muz. utwór opiewający, opłakujący osobę zmarłą, wychwalający jej zalety, elegijna pieśń lamentacyjna, jeden z gatunków liryki żałobnej, znany poezji hebrajskiej (zob. Jeremiasz), starogreckiej (m.in. Simonides z Keos, Pindar), starorzymskiej (Newiusz, Owidiusz, Stacjusz), renesansowej (Jan...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRETIAKOW Pawieł M.

  1832-98, Kupiec moskiewski, który od 1856 rozpoczął kolekcjonowanie prac malarzy ros., gł. tzw. pieriedwiżników (prąd realistyczno-demokratyczny w malarstwie ros. w 2. poł. XIX w., członkowie Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych), po 36 latach działalności przekazał Moskwie 1200 obrazów, rzeźb i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry