Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ŻAK (1)

  W śrdw. Polsce uczeń, szkolar, student uniwersytetu. Uczniów szkoły początkowej zwano żaczkami a. gregoriankami, bo oddawano ich do szkoły w dzień św. Grzegorza; najubożsi z nich żyli z miłosierdzia mieszkańców miasta, mieszkali w przytułkach, a w południe obchodzili domy z garnuszkiem w ręku...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRENICA

  Być dla kogoś źrenicą oka (a. duszy) być kimś a. czymś bezcennym, najczulej umiłowanym.

  (Strzec) jak źrenicy oka, łac. quasi pupillam oculi sui, z Wulgaty, Deut., 32,10; Ks. Przypowieści, 7,2; Psalm 16, 8.

  Źrenica (złotej) wolności zob. Liberum veto.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻAK (2)

  Dawn. plądrowanie, grabież, rabunek; z wł. sacco, fr. sac.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /61

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT III WAZA

  1566-1632, Syn króla szwedzkiego Jana III i Katarzyny Jagiellonki, obrany królem polskim w 1587 za sprawą Zamoyskiego i jego stronników. Obranego jednocześnie przez część szlachty arcyksięcia Maksymiliana Zamoyski w 1588 pobił i wziął do niewoli pod Byczyną oraz zmusił do zrzeczenia się tronu.

  Zygmunt...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹDŹBŁO

  Bot. łodyga traw. Źdźbło w oku bliźniego z Bibłii, Ew. wg Mat., 7, 3; Łuk. 6, 41. „Czemu widzisz źdźbło w oku brata twego, a nie widzisz belki w oku swoim?" - czemu dostrzegasz drobne przywary bliźnich, nie widząc własnych wielkich wad?

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT

  Imię męskie ze st.-g.-nm. Siegmund, Sigismund od sigu 'zwycięstwo' + munt 'ochrona, opieka', węg. Zsigmond.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWINGER

  (wym. cfińger) Ogromne, późnobarokowe założenie pałacowe w Dreźnie otaczające wielki prostokątny plac (117x10? m), zbudowane przez M. D. Póppelmanna w 1711-22 na miejscu dawnego placu turniejowego umieszczonego w międzymurzu (nm. Zwinger, stąd nazwa).

  W narożnikach 4 prostokątne, jednopiętrowe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT I STARY

  Z dynastii Jagiellonów, 1467-1548, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, król polski i wielki książę lit. od 1506, człowiek wykształcony, władający kilkoma językami. Wg kronikarza Marcina Bielskiego: „urody był to pan krasnej i siły wielkiej, tak iż powrozy targał, podkowy łamał;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWORNIK

  Klucz, ąrchit. środkowy, szczytowy, kamienny a. ceglany kliniec łuku lub sklepienia u styku żeber; na śrdw. zwornikach wykuwano często głowy ludzkie, godła, herby i inne znaki a. ornamenty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT II AUGUST

  1520-72, Syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, król polski od 1529, koronowany w rok później, rządy objął w 1548, od 1522 ogłoszony księciem litewskim, poślubił w 1543 Elżbietę (Zob.) Habsburżankę, a po jej śmierci zawarł potajemnie małżeństwo z Barbarą (zob.) Radziwiłłówną, której koronację...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt

Do góry