Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  WIDOK DELFT

  Obraz (ok. 1658) Jana Vermeera van Delft, Haga, Mauritshuis, jeden z najsłynniejszych obrazów świata, zwł. od czasu gdy Thore-Burger w 1842 ukazał jego zalety i gdy Marcel Proust w cyklu W poszukiwaniu straconego czasu (zob.) związał ten obraz ze śmiercią jednego z bohaterów książki, pisarza Bergotte...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNY

  Dobro wieczyste, gr. kdma es aei, dorobek o nieprzemijającej wartości; Tukidydes (Wojna peloponeska, 1, 22) o swoim dziele historycznym. Na wieczną rzeczy pamiątkę, aby trwale upamiętnić coś a. kogoś, np. przez wzniesienie pomnika. Przenieść się do wieczności umrzeć. Sen wieczny zob. Sen...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDUKIND

  Wittekind, VIII w., możnowładca saski, przywódca Sasów w ich powstaniach przeciw Karolowi Wielkiemu, bohater legend ludowych.

  Gdy Karol Wielki w 782 uczynił odmowę przyjęcia chrztu przestępstwem karanym śmiercią, pogańscy Sasi podjęli z Frankami walkę. Karol Wielki zarządził rzeź 4500 jeńców saskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZÓR

  Dziewiczy wieczór zob. Dziewica. Lepiej wieczór... zob. Miłość. Wieczór kawalerski zob. Kawaler. Wieczór trzech króli zob. Trzy (Trzej królowie).

  Wieczór w Grenadzie, fr. Soirśe dans Grenade, część środkowa trzyczęściowego utworu fort. Les Estampes (1903, wyk. 1904) Claude Debussy'ego; jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEC

  Wiecze, wiece, starosłowiańska nazwa zgromadzenia, narady, roków, zebrania starszyzny w celu obradowania a. sądzenia; zgromadzenie mieszkańców feudalnych miast; międzynarodowy zjazd książąt; spotkanie władcy z dostojnikami własnego państwa; dziś - masowe zgromadzenie o charakterze politycznym.

  Adamie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECHA

  Wiązka, pęk, zwł. słomy, chrustu, gałęzi; wiecheć; pęk słomy, chrustu, zatykany na dachu, na znak, że budowa w stanie surowym sięgnęła dachu; dawn. wiecheć słomy a. pęczek chrustu wywieszony przed domem na znak, że tu znajduje się karczma, a zwł. wyszynk wódki i piwa; dawn. karczma.

  Iść pod...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECHEĆ

  Pęk, garść słomy, siana, badyli, gałązek.

  Wiechcie dawn. w Polsce słomiane ściółki wkładane powszechnie do butów, do XVII w. nawet przez magnaterię.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICINA

  Dawn. szkuta, towarowy statek rzeczny; przest. łoza, zarośla wierzbowe.

  Panie Prusak! że Waszeć Sędziowską handlujesz

  Parą wicin mizernych, to już zań gardłujesz?

  Zapomniałeś, Mopanku, że ojciec Waszecin

  Spławiał do Prus dwadzieścia Horeszkowskich wicin?

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 7, 400-03.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARDUNEK

  Wiardunk, czwartak, fertbn, śrdw. obrachunkowa jednostka pieniężna równa ćwierci grzywny, używana w Polsce i w krajach ościennych; w XIV i XV w. równa 12 groszom; z nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR

  Prąd, strumień, ruch powietrza w określonym kierunku; cuch, węch, powonienie psa; zapach właściwy jakiemuś gatunkowi zwierząt. Dary wiatru północnego zob. Dar. Gonić, pędzić wiatry po świecie dawn. zjeżdżać, przebiegać, przemierzać, przewędrować świat, bujać po świecie, tułać się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /4 632

  praca w formacie txt

Do góry