Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  LULKA

  Dawn. fajka; z tur. IUU.

  Jedzą, piją, lulki palą,

  Tańce, hulanka, swawola.

  A. Mickiewicz, Pani Twardowska. Ballada, 1-2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUGIOWIE

  Ligiowie, lud nieznanego pochodzenia, który w I-II w. ne. zamieszkiwał górne dorzecze Wisły i Odry i wchodził w skład wielkiego związku plemiennego zwanego „państwem Marboda".

  W XIX w. historyk Wojciech Kętrzyński zaliczał Lugiów do Słowian, a Ligia, bohaterka Quo vadist (1896) Sienkiewicza, i jej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUMIERE

  (wym. liimię:r) Bracia: Augustę Marie Louis, 1862-1954, i Louis Jean, 1864-1948, chemicy fr., wynalazcy kinematografu (1895) opartego na kineskopie Edisona i będącego połączeniem projektora filmowego, kamery zdjęciowej i kopiarki filmowej; zob. Wyjście robotników z fabryki.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUIDOR

  Ludwik, złota moneta fr. (1640-pocz. XIX w.) z popiersiem a. głową królów fr. na awersie, od 1791 z wyobrażeniem geniusza Republiki; złota dwudziestofrankówka do 1928; por. Napoleon(dor); z fr. louis (d'or) '(złoty) ludwik'.

  Luidor pod Varennes. Wg anegdoty wygrawerowana na luidorze (którym Ludwik XVI...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUNA

  Rzymska bogini Księżyca utożsamiona dość wcześnie z grecką Selene i, podobnie jak ona, łączona z Dianą i Hekate. Miała śwątynię na Awentynie, najstarszą, Wzniesioną jakoby za króla Serwiusza Tuliusza w VI w. pne., i na Palatynie. Luna i Hory obraz (1580) Tintoretta, Berlin.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUKRECJA

  Łac. Lucretia, w rz. legendzie piękna i cnotliwa żona Tarkwiniusza Kollatinusa, krewnego króla Tarkwiniusza Pysznego. Najstarszy syn króla, Sekstus, pociągnięty urodą i skromnością Lukrecji, odwiedzają pod nieobecność męża; przyjęty gościnnie jako krewny, nocuje w jej domu, a w nocy wchodzi do jej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUPERKAL

  Łac. Lupercal, jaskinia na zboczu wzgórza palatyńskiego w staroż. Rzymie, poświęcona Luperkusowi, czyli faunowi (zob.) jako bóstwu wilczemu.

  Z nim i z jaskinią wiąże się legenda o Romulusie i Remusie, karmionych przez wilczycę; od łac. lupus 'wilk'. Luperkalia dawne rzymskie święto oczyszczenia i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK XV

  Zw. le Bien-Aime, fr., 'ukochany', 1710-74, król 'Francji od 1715, syn Ludwika, księcia Burgundii, prawnuk Ludwika XIV, mając 15 lat poślubił Marię (zob.) Leszczyńską, panował samodzielnie od 1741.

  W okresie 1758-70 faktyczną władzę sprawował minister Choiseul. Rządy Ludwika XV, dzielone zresztą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK XVI

  1754-93, Od 1774 król Francji, wnuk Ludwika XV, w 1770 poślubił Marię Antoninę (zob.). Legislatywa pozbawiła go władzy w sierpniu 1792, a 21 1 1793 został ścięty; przen. (fr. Louis-seize) styl klasycystyczny w sztuce fr., rozwijający się ok. 1750-90.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK XVIII

  1755-1824, Przeszło 20 lat na emigracji (w Warszawie w 1801-04), od 1814 (po abdykacji Napoleona) król Francji.

  W 1815, w ciągu Stu Dni Napoleona, przebywał w Gandawie, a po bitwie pod Waterloo powrócił do Paryża, na tron. Wnuk Ludwika XV.

  Punktualność jest grzecznością królów, fr. l'exactitude est la...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry