Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ŁODYGOWICE

  Wieś w Kotlinie Żywieckiej, nad Żylicą (dopływ Soły), woj. bielskie.

  Kościół drewniany z XVII-X VIII w. otoczony sobotami (zob.), z wieżą; obrazy Antoniego Krząstkiewicza z Żywca.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄKA

  Kiedy człowiek łąkę kosi, lada baba deszcz uprosi przysł., najłatwiej o deszcz wtedy, kiedy jest najmniej pożądany.

  Łąka kwietna zob. Ogród (miłości). Łąki asfodelowe zob. Asfodel. Ośla łą(cz)ka zob. Osioł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOWCZY

  W dawnej Polsce urzędnik dworski nadzorujący zwierzynę królewską, organizujący polowania; od XIV-XVI w. godność tytularna, honorowa, osobna dla Korony i Litwy; prócz wielkiego łowczego koronnego i litewskiego byli też łowczy ziemscy i wojewódzcy; urzędnik łowiecki w powiatach i kółkach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOKIEĆ

  Dawna miara długości oparta na długości ludzkiego przedramienia wraz z dłonią, od stawu łokciowego do końca środkowego palca, stanowiąca trzecią część sążnia i dzieląca się na 2 stopy; łokieć kupiecki krakowski od XV w. i królewski od 1764 wynosiły niecałe 60 cm, inne od 47,5 do 78 cm...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄTKA

  Owad z rzędu ważek, zwykle niebieski, o błoniastych skrzydłach, latający nad stojącymi wodami; lalka z teatru kukiełkowego, kukiełka, niegdyś wykonywana i puszczana w ruch przez łątkarzy, wędrownych kuglarzy, skomorochów; w ludowym budownictwie słowiańskim pionowy słup drewniany z wyżłobionymi z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOKTUSZA

  Duża chustka kobieca osłaniająca plecy, noszona na wsi w niektórych okolicach Polski; dawniej także płachta z grubego białego płótna, prześcieradło; z nm. Lack(en)tuch.

  Uźrzał człowieka nagiego,

  Przyrodzenia niewieściego,

  Obraza wielmi skaradego,

  Łoktuszą przepasanego.

  Rozmowa mistrza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘCZYCA

  Miasto nad Bzurą, w woj. płockim, znajdowało się pierwotnie na miejscu obecnej wsi Tum (na wschód od dzisiejszego miasta). Odbywały się w nim liczne wiece państwowe, synody kośc. i zjazdy. W 1267 Łęczyca otrzymała prawa miejskie.

  Po zniszczeniu jej przez Krzyżaków w 1331 przeniesiono ją na obecne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOM

  Dawn. łomot, trzask, hałas; dawn. wyłom, luka; dawn. (zwł. w l.mn.) gruzy, rumowiska, ruiny; suche odłamki gałęzi, drzew, chrust, suche łodygi; złom, pokruszone a. odłupane kawałki; bryła, blok, cios skalny, odłam skały; (zwł. w l.mn.) kamieniołom; pręt żelazny do podważania, wyłamywania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘG

  Pot. podmokła łąka, zazw. z przepływającym przez nią strumieniem, z zaroślami i wikliną; łąka w dolinie rzeki (smużna, nadrzeczna), na terenach o utrudnionym odpływie wód (nadbrzeżna, zakolowa, rozlewiskowa) a. na glebach bagiennych, mułowo-błotnych (zastoiskowa, śródpolna, dolinowa); zob. Las (Las...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁONI

  Dawn., dziś gwar. zeszłego roku, rok temu; por. Latoś. Łoński dawn., dziś gwar. zeszłoroczny; ubiegły, zeszły (rok); dziś zazw. w wyrażeniu: łońskiego roku.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt

Do góry