Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  MARYWIL

  Fr. Marie-ville 'miasto Marii', z inicjatywy królowej Marii Kazimiery zbudowana w 1691-95 na gruntach dawnej żupy solnej (gdzie dziś znajduje się znaczna część pl. Teatralnego w Warszawie oraz gmach Teatru Wielkiego i Narodowego) centralna hala targowa ze sklepami, garkuchniami i zajazdami oraz z kościołem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARTWY

  Por. Umarły. Martwa dolina, w której rzeka przestała płynąć. Martwa fala falowanie utrzymujące się przez czas pewien po uciszeniu się wiatru. Martwa litera (prawa) zob. Litera (Bo litera zabija...; Martwa litera).

  Martwa natura piast., gł. w malarstwie, wyobrażenie przedmiotów, przeważnie użytkowych:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /2 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARZANNA

  Rzekoma bogini słowiańska wymyślona przez Długosza, który ją wziął z pieśni wielkopostnych, kiedy dzieci na Śląsku i w Wielkopolsce w XIV i XV w. obnosiły i topiły lalkę-Marzannę (Marzankę, Dziewankę), symbol zimy i śmierci, w 4. niedzielę (łac. Laetare) wielkiego postu.

  Możliwe, że ten...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARTYROLOGIUM

  Pierw, spis męczenników chrześc. ułożony wg dni kalendarza (pierwszy spisano w V w.); spis wszystkich świętych kat., z którego wyjątki przypadające na dany dzień czyta się w prymie brewiarzowej; łac. z gr. mdrtys dpn. mdrtyros 'świadek; męczennik'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA NA CHIOS

  Obraz (1824) Eugene Delacroix, Paryż, Luwr, ukazuje scenę z wydarzeń roku 1822, w czasie greckich walk wyzwoleńczych, kiedy Turcy dokonali rzezi mieszkańców wyspy Chios; rzeź opisana m.in. w Les massacres de Chio przez Victora Hugo.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARY

  Nosze dla zmarłych; wzniesienie, na którym stawiają trumnę z ciałem zmarłego; trumna ze zwłokami na takim wzniesieniu; z czes. od nm. Bahre 'nosze'.

  Leżeć, spocząć na marach nie żyć, być martwym. Widzieć kogoś na marach widzieć (kogoś) umarłym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MARY CELESTE"

  Bryg amer., który wyruszył z Nowego Jorku do Genui; dostrzeżony na płn. Atlantyku 5 XII 1872 przez bryt. żaglowiec handlowy.

  Bryg był opuszczony przez załogę, ale znajdował się w doskonałym stanie; brak było łodzi ratunkowych, a o losie załogi nie udało się nigdy nic dowiedzieć.

  Jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZAŁEK (1)

  Pierw, koniuszy, stajenny, nadzorca stajni królewskich w państwie Longobardów, w Anglii VII-IX w. (horstegn), w państwie Franków, w Niemczech (st.-g.-nm. maranscalc 'koniuszy', stąd nazwa polska), w Polsce i in. krajach urzędnik zarządzający dworem książęcym a. królewskim, jeden z najwyższych dostojników...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSYLIANKA

  Fr. La Marseillaise, francuski hymn narodowy, napisany 25/26 IV 1792 przez ówczesnego kapitana saperów w Strasburgu, Claude Josepha Rouget de Lisie, 1760-1836.

  Gdy nadeszła wiadomość o wypowiedzeniu wojny Austrii, mer miasta, który podejmował kilku oficerów mających wyruszyć na front, wyraził żal z powodu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSYL(IUSZ)

  Wł. Marsiglio, fr. Marsile, ang. Marsilius, w romansach śrdw. król Saracenów, który wraz z chrześcijańskim zdrajcą Ganelonem (zob.) obmyśla atak przeciw Rolandowi „pod drzewem, na którym Judasz się powiesił"; por. Judasz(owiec).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry