Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  METALE

  Dzielono dawniej na dwie klasy: szlachetne i pospolite; do szlachetnych a. doskonałych zaliczano tylko złoto i srebro, one też jedynie używane były w heraldyce.

  Metale w alchemii: Złoto (Apollo; Słońce), Srebro (Diana; Księżyc), Rtęć (Merkury), Miedź (Wenus), Żelazo (Mars), Cyna (Jowisz), Ołów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEROWINGOWIE

  Dynastia panująca w państwie Franków, nazwana od Meroweusza, wodza Franków salickich, który stał się królem wszystkich Franków.

  Po jego śmierci w 457 królestwo podzielono między jego 4 synów, ale wnuk, Chlodwig, zjednoczył je i znacznie rozszerzył, po czym znów zostało podzielone między trzech jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENUET

  Francuski taniec lud. (Poitou, Limousin, Prowansja) w takcie 3/4, w tempie umiarkowanym, od ok. 1650 taniec dworski, tańczony parami, otwarty, o ruchach posuwistych, krokach drobnych, z ukłonami, później pop. taniec towarzyski; od końca XVII do końca XVIII w. taniec stylizowany w suicie barokowej (J. S. Bach)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENG - CY

  Jedno z dzieł Czteroksięgu (zoh. Cztery) kanonu Konfucjusza, traktat nazwany imieniem autora, myśliciela i reformatora chińskiego, ok. 372-289 pne. Meng-cy, Mencjusza, właśc. Menk Ko, kontynuatora dzieła Konfucjusza.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERCATOR

  Zlatynizowane nazwisko Gerharda Kremera, nm., 'kupiec; kramarz'; 1512-94, wybitny kartograf flamandzki, twórca nowoczesnej kartografii matematycznej.

  Wprowadził do kartografii odwzorowanie walcowe wiernokątne, na którym każda loksodroma kursu statku odwzorowuje się jako linia prosta, zwane „rzutem Mercatora" i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENHIR

  Pojedynczy, nie ociosany, megalityczny blok kamienny ustawiony na sztorc, będący zabytkiem jednej z kultur neolitycznych; bret. men 'kamień' i hir 'długi'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MERKURIUSZ POLSKI ORDYNARYJNY"

  Merkuriusz (zob. Merkury), poseł bogów, tu w sensie 'kurier, goniec, roznoszący wieści'; ordynaryjny w znaczeniu 'periodyczny, ukazujący się regularnie'. Pierwsza znana gazeta polska, tygodnik pojawiający się w 1661, naprzód w Krakowie, później w Warszawie. Ukazało się w sumie 41 numerów, z czego 12 jako...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Las MENINAS

  Obraz (1656) Velazqueza, Madryt, Prado; słynne arcydzieło, autoportret malarza przy pracy w na wpół przyciemnionej sali, widzianego oczami portretowanej właśnie przez niego pary królewskiej, widocznej w odbiciu zwierciadła wiszącego w głębi, tuż przy drzwiach otwartych na schody ze stojącym na nich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERKURY

  Mit.rz. syn Mai i Jowisza, któremu służył za posłańca, odpowiednik greckiego Hermesa, przede wszystkim jako bóg handlu (łac. merx 'towar'), zwł. zbożem, i zysku, dlatego przedstawiany często także z workiem pieniędzy; Merkury przejął atrybuty i wyobrażenia Hermesa w sztuce.

  Figa Merkurego, \ac.ficus...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENIŃSKI (Mesgnien) Franciszek

  ur. 1623 W Lotaryngii, zm. 1698 w Wiedniu, gramatyk i leksykograf, orientalista, który m.in. wydał w Gdańsku w 1649 gramatykę fr. i wł. dla Polaków oraz gramatykę polską dla cudzoziemców. Nobilitowany przez Sobieskiego w 1680 zmienił nazwisko Mesgnien na Meniński.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry