Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  MICHAŁ

  Imię męskie", hebr. mikha'el 'któż jak Bóg', zdrobn. Miś, również o niedźwiedziu, nm. Michael, zdrobn. Michel, również żart. 'Niemiec', port., hiszp. Miguel, węg. Mihaly, rum. Michai, ros. Michaił, zdrobn. Misza; imię kilku cesarzy bizantyjskich.

  Archanioł Michał wg Biblii jeden z najwyższych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHOL

  Wg Biblii, 2. Ks. Król., 6, 16-23, córka Saula, która w czasie uroczystego przenoszenia Arki Przymierza na Syjon, wśród radości ludu, ujrzała przez okno Dawida podskakującego i tańczącego z całej mocy i wzgardziła nim, a gdy wrócił z pochodu, porównała go, króla izraelskiego, do błazna.

  A on jej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘKA

  Wielkie cierpienie, boleść, męczarnia, katusze, tortury, torturowanie, katowanie kogoś, droga krzyżowa, cierniowa.

  Brać na męki dawn. torturować więźniów, skazańców, w celu wymuszenia zeznań. Bredzić, pieść itp. jak na mękach, jak Piekarski (zob.) na mękach gadać głupstwa, pleść androny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZUZA

  Zwitek pergaminu z wypisanymi wersetami z Biblii, Deut., 6,4-9 i 11; 13-21, zamknięty w rurce i przytwierdzany do odrzwi domów religijnych Żydów jako przypomnienie o wierze w Boga i jako rodzaj amuletu chroniącego dom od złego; z hebr., dosł. 'odrzwia'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘCIŃSKI

  Proces Męcińskiego z Matką Boską przysł., 'proces nie do wygrania, beznadziejny. Hrabia Męciński usiłował aż do śmierci wyprocesować od jasnogórskich paulinów w Częstochowie skarby oddane w czasie wojny szwedzkiej klasztorowi na przechowanie przez jednego z przodków hrabiego.

  Usiłowania te nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘDRCY

  Por. Mądrość; Mądry; Salomon. Drugi Dąniel, ang. A second Daniel!, w komedii Kupiec wenecki, 4, 1, 340, Szekspira, Gracjano określa w ten sposób Porcję jako mądrego sędziego, porównując ją do biblijnego Daniela (zob.), rozstrzygającego sprawę Zuzanny (zob.) i starców. Wiele innych postaci mitu i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METZELL Ludwik

  1764-1848, Inżynier budowlany, od 1827 członek warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk; po 1795 założył słynny park Zofiówkę w Humaniu w dobrach Szczęsnego Potockiego; zbudował pierwszą w Królestwie Polskim szosę, tzw. trakt zakroczymski, w 1816-19.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZALIANS

  Przest. a. żart. małżeństwo osób nierównych stanem, niestosowne; zob. Małżeństwo (morganatyczne); z fr. mesalliance.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOPOTAMIA

  Starożytna kraina na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, rozciągająca się od Zatoki Perskiej i Pustyni Syryjsko- Arabskiej do gór Zagros i Kurdystańskich, obecnie wchodząca w skład gł. Iraku i Syrii, w niewielkiej mierze Iranu i Turcji, w starożytności zajmowana przez Akad, Sumer, Asyrię i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METROPOLITAN MUSEUM OF ART

  Ang., 'Miejskie Muzeum Sztuki', w Nowym Jorku, zał. w 1870, otwarte na obecnym miejscu w Central Park przy 5. Alei w 1880; największe muzeum w Ameryce, jedno z najbogatszych na świecie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt

Do góry