Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  MOSTOWSKI Tadeusz Antoni

  1766-1842, Hrabia, publicysta, krytyk lit., działacz polityczny, w 1791—92 wydawał z Julianem Ursynem Niemcewiczem i Józefem Weyssenhofem „Gazetę Narodową i Obcą"; w okresie powstania Kościuszki członek Rady Najwyższej Narodowej i Rady Wojennej.

  W 1802 założył w Pałacu Mostowskich na Nowolipiu w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOUNT VERNON

  Palladiański dom i miejsce ostatniego spoczynku Jerzego Waszyngtona (zob.), nad Potomakiem, w pobliżu Aleksandrii (Wirginia, USA).

  Posiadłość, pierw, znaną jako plantacja Hunting Creek, przemianował Lawrence Washington, brat przyrodni Jerzego, na cześć admirała Vernona z floty bryt., pod którym służył...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSZCZ

  Sok gronowy a. owocowy do wyrobu soków pitnych a. wina; moszcz winny, wino niskóalkoholowe; młode wino; z nm. Most 'moszcz; brzeczka' od łac. mustum.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA

  Por. Słowo. Drętwa mowa slogany, komunały, frazesy, banały, truizmy; nudne, urzędowe przemówienie. Jakiż jest krótki sens tej długiej mowy?, nm. was ist der langen Rede kurzer Sinnl, z dramatu Piccolomini 1, 2 (1800), Fr. Schillera.

  Lecz niech mowa wasza będzie: tak, tak; nie, nie, łac. sit autem sermo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŚCI

  Do kobiet: mościa, dawn. nieodmienna pierwsza część składowa tytułów grzecznościowych stosowanych do rozmówcy, np. mości książę, mości pankowie), mościa pani, mościa dobrodziejko; skrót od (wasza) miłości.

  Mości pan szlachcic, szlachetka, panek, w odróżnieniu od magnata a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZARABOWIE

  Śrdw. nazwa chrześcijan na Półwyspie Iberyjskim, którzy żyjąc pod władzą Maurów w VIII-XV w., weszli w orbitę wpływów ich kultury i cywilizacji; z hiszp mozarabe od arab. musta 'rib 'zarabizowany'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŚCISKA

  Nazwa miasteczka pod Przemyślem i dawnej wsi podwarszawskiej; obie miejscowości były dawniej przedmiotem kpin; por. Pacanów. Figara z Mościsk niedołęga, safanduła, niedorajda.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZART I SALIERI

  Pierwsza z „małych tragedii" (Petersburg 1832, wyst. pol. Toruń 1948) Aleksandra Puszkina. Kompozytor Salieri, oddany beż reszty swojej sztuce, zdobywa wreszcie sławę, gdy na horyzoncie pojawia się nowy mistrz, Mozart, mający lekkomyślny stosunek do muzyki i do własnego geniuszu.

  Zostają przyjaciółmi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŚĆ

  Część składowa dawnych tytułów grzecznościowych, zwł. uroczystych, czołobitnych, skrót z miłość: jego mość - jegomość; jej mość - jejmość, i mość, wasza mość - waszmóść:; Jego Królewska Mość; księżna Jej Mość', Królowie Ich Moście', ich moście panowie posłowie; jegomość -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZGAWA

  Prawy dopływ Mierzawy w dorzeczu Nidy, w woj. kieleckim, nad którym rozegrała się w 1195 krwawa, ale nie rozstrzygnięta bitwa między wojskami stronników Leszka Białego wspartymi przez oddziały Romana, księcia halickiego, a wojskiem Mieszka Starego, który dążył do zawładnięcia tronem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry