Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  NEARCH(OS) z Krety

  IV w., pne., Przyjaciel Aleksandra Wielkiego od wczesnej młodości, towarzyszył mu w wyprawie do Indii i został w 326 dowódcą całej floty, płynącej przez Hydaspes, Akesines i Indus w dół do delty, potem admirałem małej floty, która, z Onesikritosem, jako głównym sternikiem, rozpoznała drogę morską od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZKA

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna, którą płacił winowajca pobitemu za zranienie, okaleczenie a. pobicie; wysokość jej zależała od stanu osoby poszkodowanej, por. Basarunek; prawn. wynagrodzenie, zadośćuczynienie, odszkodowanie; naddatek, nadwyżka; dziś zazw. w wyrażeniu z nawiązką 'z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECHO II

  Król Egiptu od ok. 609 do 594 pne. z XXVI dynastii; po zwycięstwie pod Megiddo nad królem Judei Jozjaszem dotarł do Eufratu; pokonany przez Nebokadnezara II (zob. Nabuchodonozor) pod Karkemisz, utracił posiadłości azjatyckie.

  Próbował odkopać kanał łączący Nil z M. Czerwonym. Jeśli wierzyć Herodotowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZARET

  Miasto w dolnej Galilei (płn. Izrael); wg Biblii odbyło się tu Zwiastowanie, a Jezus Chrystus spędził tu pierwsze 30 lat życia aż do chwili rozpoczęcia działalności publ.

  Nazarejczyk Jezus Chrystus. Nazarejczycy starożytna, gr.-rz., nazwa chrześcijan, zwł. nawróconych Żydów; sekta w pierwotnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEFERETITI

  Nefertiti, Nefretete, Nofretete, żona faraona egipskiego Amenhotepa IV (zob.) Echnatona (1. poł. XIV w. pne.).

  Popiersi e królowej, malowany wapień (ok. 1365 pne.), Berlin, Staatsmus.; odkryte w Tell el-Amarna, w wyniku prac Wykopaliskowych Deutsche Orientgeselłschaft (1911-14); najsłynniejsza i jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWISKO

  Jako dodatkowy a. równorzędny lub główny sposób identyfikacji pojawia się zapewne później od imienia (zob.). W Biblii dwuczłonowe nazwy osób zjawiają się rzadko, tylko wtedy, gdy osoba ta ma bardzo popularne imię, np. Maria Magdalena, Juda Machabeusz, Judasz Iszkariot.

  Koncepcja nazwiska stałego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWA

  Część budowli, świątyni, zawarta między dwoma równoległymi do siebie rzędami słupów (kolumn, filarów), ścianami itp., przykryta stropem (sklepieniem); część- kościoła zawarta między prezbiterium a kruchtą; w zależności od liczby naw rozróżnia się kościoły jedno- i wielonawowe, a w nich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGLIŻ

  Swobodny, poranny a. nocny, damski strój domowy; ubiór niekompletny, skąpy; bielizna; z fr. neglige.

  Negliżować lekceważyć, zaniedbywać; ignorować; od fr. negliger 'zaniedbywać; zaniechać'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAVARINO

  Miasto i port na Peloponezie (płd. Grecja) nad M. Jońskim, zwane w staroż. Pyłos, obecnie Pilos, Navarino, a lokalnie także Neókastro; w zatoce Navarino 20 X 1827, w czasie greckiej wojny o niepodległość, flota ang.-fr.-ros. (65 okrętów) rozgromiła połączone floty tur. i egip. (26 okrętów), co...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUMACHIA

  W staroż. Rzymie walka gladiatorów zainscenizowana w formie bitwy morskiej w specjalnie do tego celu zbudowanym basenie a. na zatopionej arenie amfiteatru lub na jeziorze.

  Pierwszą naumachię wystawił Juliusz Cezar w 46 pne. na Polu Marsowym. Szczególnie wystawne urządzali Oktawian August, Neron, Tytus i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Amon Dodano /04.04.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry