Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  OBOL

  W staroż. Grecji - jednostka wagi =0,73 g i srebrna moneta ateńska =1/6 drachmy; śrdw. moneta w różnych krajach europ., również w Polsce: drobna moneta srebrna bita po raz pierwszy przez biskupów w XI w., po raz drugi jako najdrobniejszy pieniądz litewski za Zygmunta Augusta; z gr. obolós 'sztabka; obol';...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA

  Milej jest atakować niż bronić, fr. ily a plus d'alaigresse a assaillir qu 'a dęffendre, z Prób, 1,47, Montaigne'a. Miliony na obronę, ale ani centa na haracz, ang. millions for defense, but not a cent for tribute, z toastu Roberta G. Harpera, wygłoszonego na kolacji wydanej przez Kongres USA w Filadelfii 18...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBORA

  (pierw, 'miejsce oborane') Budynek a. kompleks budynków będący pomieszczeniem dla bydła domowego; bydło trzymane w oborze; stado bydła hodowane na materiał rzeźny a. zarodowy; reg podwórze między budynkami obejścia; reg. gnojowisko; reg. sznurek, którym przywiązywano łapcie do nóg.

  Księża obora zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSERWANCJA

  Przest. ścisłe zachowywanie reguł i przepisów a. praw zwyczajowych powstałych w jakiejś korporacji, np. kapitule, zakonie; przest. reguła zakonna; z łac. obsetyantia 'pilność, staranność'.

  Obserwanci w zakonach zwolennicy ścisłego zachowywania pierwotnych, surowych reguł; od XV w. odłamy dawnych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBÓZ

  Obóz warowny. Rzymskie obozy warowne (castra) zakładane na okres dłuższych postojów, wg ściślć określonego planu, jako baza wypadowa i punkt oparciańa wypadek odwrotu odgrywały dużą rolę w taktyce rz., były też w razie potrzeby miejscem zamieszkania. Na prowincjach, silnie obwarowane, dawały niekiedy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZ

  (od ob-raz, por. prasłow. rez-, raz-', rzezać, rzeźba) St.-pol. 'to, co wyrzeźbione, posąg; podobizna; podobizna malowana', dziś: 'malowidło',

  Dobrze wymalowana głowa kapusty będzie lepszym obrazem od źle wymalowanej głowy człowieka lub głowy Pana Jezusa opinia, jaką Stanisław Tarnowski w recenzji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBŁOMOW

  Bohater tytułowy najwybitniejszego dzieła Iwana Gonczarowa (1859, wyd. pol. 1922). Szlachcic ros. o charakterystycznych, ale doprowadzonych do skrajności cechach ziemianina ros. z pokolenia poprzedzającego uwłaszczenie chłopów, człowieka dobrodusznego, myślącego, uczuciowego, ale ze społecznego punktu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRĘB

  Obszar ograniczony, obrzeżony, ogrodzony; teren, zasięg; obwód, zakres, dziedzina, sfera; obszycie, oblamowanie, obrębek; częśę lasu, w której rosną drzewa o podobnej charakterystyce i tym samym wieku rębności.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBŁÓCZYNY

  W zakonach - uroczystość udzielenia habitu, dokonywana zazw. po okresie tzw. aspirantury a. postulatu, a przed rozpoczęciem nowicjatu; przyjęcie sutanny przez alumnów seminarium duchownego; w korpusie kadetów za czasów Stanisława Augusta- uroczyste przywdzianie munduru.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ

  Obszerny anonimowy poemat w 12 pieśniach, o bardzo nierównej wartości, mający być polskim odpowiednikiem Jeruzalem wyzwolonej Tassa (zob. Jerozolima), napisany ok. 1672. Jest to relacja z oblężenia Jasnej* Góry przez Szwedów, oparta na łac. dziełach Kobierzyckiego i Kordeckiego.

  Obok szczegółowych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt

Do góry