Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ODMIENIEC

  Boginiak (w gwarach śląskich - podciep, podciepek), wg dawnych wierzeń lud.-dziecko brzydkie, upośledzone, krzykliwe, chorowite a. niedorozwinięte, anormalne, o którym można przypuszczać, że jest to dziecko boginki (zob. Dziwożony), podrzucone przez nią na miejsce skradzionego dziecka kobiety.

  Matki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODA (1)

  Patetyczny poemat liryczny wywodzący się z gr. liryki chóralnej, opiewający zazw. wielkie idee, symbole, znakomitych ludzi, ważne wydarzenia. Prawzorem gatunku były ody Pindara; zachowało się ich 44. Horacy nawiązywał w swoich odach (Pieśni, łac. Car mina) do ód eolskich (Safona, Anakreon).

  Gatunek ten...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPUST

  Łac. indulgentia, kośc. rz.-kat. odpuszczenie kar doczesnych należnych za grzechy odpuszczone już co do winy, udzielone przez kompetentną władzę kośc. (odpust zupełny a. cząstkowy) bezpośrednio jakimś osobom (odpust osobowy), za pośrednictwem jakichś przedmiotów, np. różańca, medalika, krzyżyka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODA (2)

  Zm. ok. 1023, córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej, oddana do klasztoru w Kalbe, ok. 979 wydana za Mieszka, co było dla sfer kościelnych skandalem, ale miało znaczenie polit. jako nawrót Mieszka do uległości wobec cesarza.

  Matka Mieszka, Lamberta i Świętopełka. Z imieniem jej związany jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODALISKA

  Biała niewolnica w dawnej Turcji, gł. w haremach sułtańskich; z fr. odalisąue od tur. odałyk 'pokojówka; nałożnica' z oda 'izba'.

  Odaliska obraz (1814) J. A. D. Ingres'a, Paryż, Luwr. Obraz (1928) Henri Matisse'a, Paryż, Mus. d'Art Moderne.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODEON

  Gr. oideion, w staroż. Grecji i w Rzymie budynek przeznaczony na popisy i konkursy muz., śpiewacze i recytatorskie, kształtem zbliżony do teatru, ale dla lepszej akustyki kryty dachem (pierwszy odeon zbudował Perykles w Atenach); nazwa gmachów przeznaczonych na koncerty; typ orkiestry rozrywkowej złożonej z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODGŁOSY WIOSNY

  Nm. Friihlingsstimmen, jeden ze słynnych, popularnych walców wiedeńskich, opus 410 z solem sopranowym (ok. 1882), Johanna Straussa syna.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODŁÓG

  Pole nie uprawiane i nie obsiewane przez kilka lat; por. Ugór. Leżeć odłogiem (o ziemi) być nie uprawianą i nie obsianą; przen. o czymś nie używanym, nie wykorzystanym, nie spożytkowanym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHMATÓW

  Miejscowość nad Burtą (dopływem Tykicza), na płn. od Humania (zach. Ukr. SRR), miejsce dwóch bitew: 29 I 1644 zwycięstwo Polaków pod hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Koniecpolskim nad silną ordą tatarską pod Omarem Agą; 22 I 1655 hetman w. kor. Stanisław Rewera Potocki i hetman polny kor...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHMISTRZ

  W dawnej Polsce zarządzający dworem króla a. magnata i opiekun dzieci swego pana; dawn. piastun, wychowawca; oficer adm.-gosp. na statku; z nm. Hofmeister od Hof 'dziedziniec; dwór' i Meister 'mistrz'.

  Ochmistrzyni w dawnej Polsce przełożona nad żeńską służbą na dworze królewskim a. magnackim; dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry