Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  OTFRIED

  Otfrid, mnich alzacki z IX w., uczył się w klasztorze Weissenburg na granicy frankijsko-alemańskiej, na starość napisał w języku st.-g.-nm. mesjadę (zob. Mesjasz) wzorowaną na epice łacińsko-chrześcijańskiej, ale w formie krótkich wersów nadających się do śpiewu, z nowoczesnymi, rymowanymi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚCIEŃ

  Dawn. bodziec, kostur, spiczasty kij do popędzania bydła; żerdź zakończona żelaznymi widełkami do kłucia ryb przy połowie. Trudno jest [...] przeciw ościeniowi wierzgać z Biblii, Dzieje Ap., 9, 5; 26, 14, głową muru nie przebijesz.

  Szczupak, gdy mu oścień skróś piersi przekole,

  Pluska się i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTO DZIŚ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY

  Fr. II est levć voici le jour sanglant, tł. Karola Sienkiewicza wiersza La Varsovienne fr., 'Warszawianka' (1831) Casimira Delavigne, z melodią Karola Kurpińskiego; wykonana po raz pierwszy 5 IV 1831 na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, stała się hymnem powstania listopadowego i narodową pieśnią...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚMIOMYSŁ

  'Myślący za ośmiu', przydomek nadany przez współczesnych Jarosławowi, księciu halickiemu od 1153 do 1187.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOMANA

  Sofa, niska turecka kanapa z bocznymi wałkami zamiast poręczy, z poduszkami w oparciu; z fr. ottomane 'rodzaj kanapy bez oparcia', r.ż. od ottoman 'turecki'.

  Otomański dawn. turecki, sułtański; dotyczący imperium tur. i dynastii założonej przez Osmana I, zob. Osmanowie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRÓW

  Przest. wyspa; kępa, wySpa rzeczna, porosła roślinnością.

  Ostrów Lednicki wyspa na Jeziorze Lednickim w woj. poznańskim, gdzie w VII w. powstała osada prapolska; X-XII w. kolisty gródek, naprzód drewniany, od pocz. XI w. kamienny, z zamkiem książęcym i kościołem; zamek zniszczony w 1038 przez ks...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEW

  Ostrew, rogal, w okolicach (pod)górskich wysoka, Wbita pionowo w ziemię żerdź, tyczka, z umocowanymi na niej a. przetykanymi przez nią poprzecznie i naprzemianlegle żerdkami, na których układa się, a potem suszy siano łąkowe a. koniczynowe, niekiedy też zboże.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRAKON

  Gr., 'skorupka', skorupka gliniana, kawałek stłuczonego naczynia glinianego, który w staroż. służył do drobnych notatek, kwitów podatkowych, rachunków, a także przy głosowaniu zwanym ostracyzmem; zob. Sąd (skorupkowy).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROKÓŁ

  Częstokół, palisada, ogrodzenie z grubych, zaostrzonych u góry pali drewnianych; w staroż. i śrdw. część obwarowania grodów, zamków, często z wyciętymi strzelnicami.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROŁĘKA

  Miasto nad Narwią blisko ujścia Omulwi, na Równinie Kurpiowskiej, stolica województwa; prawa miejskie w 1373, przejściowy upadek po pożarze w 1563.

  Pod miastem rozegrała się 26 V 1831 decydująca bitwa powstania listopadowego między wojskami polskimi pod wodzą Jana Skrzyneckiego a armią ros. dowodzoną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry