Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  WÓJT

  W dawnej Polsce urzędnik książęcy (przeważnie dziedziczny), zwierzchnik miasta lokowanego na prawie nm. w kraju, mający także funkcje sądownicze; od XIV-XV w. przewodniczący sądu ławniczego; w XVI-XVII w. nazwa sołtysów większych wsi; w Królestwie Polskim po uwłaszczeniu w 1864 naczelnik gminy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WORMACJA

  Nm. Worms, miasto nad Renem w Nadrenii-Palatynacie (zach. część RFN); pierw, osada celtycka z w. przez Rzymian Borbetomagus, zdobyta i ufortyfikowana przez Druzusa w 14 pne.; później Civitas Vangionum; stolica pierwszego królestwa Burgundii w V w.; tu, na dworze, rozgrywa się znaczna część akcji Pieśni o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOŁOSI

  Wołoszy, dawna nazwa Rumunów, później również innych romańskich grup na Bałkanach; por. Włochy. Chorągwie wołoskie w dawnym wojsku polskim od XVI w. lekka jazda bez uzbrojenia ochronnego, zaciągana pierw, z Wołochów, później i z Kozaków, a także drobnej szlachty, głównie mazowieckiej i podlaskiej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLONTARIUSZ

  Dawn. wolonter, wolentariusz, wolentarz, ochotnik (por. Elearzy; Lisowczycy); praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla wyuczenia się zawodu; z łac. oluntarius 'dobrowolny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOŁODYJOWSKI Jerzy

  ok. 1620-72, Zawodowy żołnierz pochodzący z niezamożnej rodziny szlacheckiej z okolic Kamieńca Podolskiego, ożeniony w 1662 z Krystyną, córką sąsiada, Walentego Jeziorkowskiego, przeszło 40-letnią wdową po trzech mężach: po Pawle Świrskim, Kondrackim i Mikołaju Zaćwilichowskim (po śmierci...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ

  Por. Liberum veto. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie przysł. istniejące w wielu językach i wariantach; co panom wolno, od tego błaznom zasię; co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi, łac. quod licet Iovi, non licet bovi.

  Człowiek zrodził się wolny... zob. Człowiek. Dzwon Wolności, ang...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /7 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLARZ

  Łac. Bootes, konstelacja nieba płn., w Polsce widzialna zimą, wiosną i latem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLFRAM VON ESCHENBACH

  ok. 1170-ok. 1220, Poeta śr.-g.-nm., autor trzech poematów epickich: Parzival (zob. Parsifal), Willehalm i Titurel (zob.) oraz ośmiu pieśni lirycznych. Mieszkał w Eschenbach, do dziś istniejącej wsi pod Ansbach w Bawarii (RFN).

  Jako biedny szlachcic, zależny był od patronów. Choć sam, zapewne iron...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLGA BUSAJEWICZ

  Bohater bylin spokrewnionych z kijowskimi, krewny Włodzimierza Wielkiego, siłacz, przy którego narodzinach Matka-Ziemia się zachwiała, a zwierzęta, ptaki i ryby rozpierzchły się po lasach, po niebie i po wodzie.

  Przez 7 lat ucżył się mądrości-chytrości, tj. czarów, dzięki którym mógł się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNICA

  Hist. wolne targowisko, dzień wolnej sprzedaży towaru dla kupców nie należących do cechu, zezwolenie dla nich na taką sprzedaż; hist. wolni Kozacy; hist. wolnizna, zob. Wola.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt

Do góry