Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  POETA

  Drażliwy ród wieszczów (poetów), łac. genus irritabile vątum,z Listów, 2,2, 102, Horacego.

  Kto chce poete zrozumieć, musi udać się do jego kraju, nm. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Landegehen, motto do Dywanu Zachodu i Wschodu (Westóstlicher Divan, 1819) Goethego. Licencja poetycka, łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /5 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGŁÓWNE

  W Polsce przedrozbiorowej podatek obliczany od głowy, tj. od osoby, bez względu na posiadany majątek; w 1520 zróżnicowano je wg zajmowanych stanowisk na blisko dwieście klas podatkowych; nakładano też pogłówne na Żydów, Tatarów i Cyganów, ale szlachta broniła się skutecznie przeciw pogłównemu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGNAŁA WOŁKI NA BUKOWINĘ

  Pieśń ludowa, bardzo popularna w różnych odmianach, o dziewczynie, która zgubiła wołki.

  Pognała wołki na bukowinę,

  Wzięła skrzypeczki, wzięła jedyne,

  Tam grała, śpiewała,

  Kędy swoje siwe wołki pasała. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSKARBI

  W dawnej Polsce najwyższy urzędnik zarządzający skarbem; od 1590 podskarbi koronny (wielki) zarządzał skarbem państwa, a podskarbi nadworny skarbem królewskim; dawn. skarbnik klasztoru, bractwa, cechu, uniwersytetu itd.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWODA

  W dawnej Polsce obowiązek miast i wsi dostarczania koni i wozów dla panującego, jego dworu i urzędników jeżdżących z polecenia władzy oraz dla wojska; w Polsce do 1945 obowiązek dostarczania środków transportu organom administracji państw.; furmanka, wóz z zaprzęgiem, dawane władzom a. dworowi dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAROŚCI

  W dawnej Polsce podstarosta, burgrabia (w Wielkopolsce surrogator), zastępca, namiestnik starosty; w majątkach ziemskich dawnej Polski włodarz, karbowy, gumienny (na Litwie-namiestnik), zastępca i pomocnik ekonoma (rządcy).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWOROWE

  W Polsce XI-XII w. czynsz od placu, na którym zbudowano dom a. chałupę, zw. też kunnem, bo pierwotnie płacono go w naturze: dwie skórki kuny a. wiewiórki rocznie; zob. też Narzaz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTOLI

  W dawnej Polsce pierw, urzędnik nadworny, zastępca, namiestnik stolnika doglądający biesiadnego stołu księcia a. króla; od XIV-XVI w. samodzielny, honorowy urząd ziemski: podstolowie koronni, litewscy, ziemscy, powiatowi, nie należący jednak do wyższego dygnitarstwa.

  Kolejność urzędników Ućztowych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIOMEK

  W żywych jeszcze do niedawna wierzeniach lud. krasnoludek mieszkający pod ziemią a. pod podłogą chałupy, któremu trzeba było składać nieco żywności, aby nie zamienił nowo narodzonego dziecka na swoje (co było również zwyczajem rusałek).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWALE

  Hist. ukryta przed okiem oblegającego nieprzyjaciela droga kołowa przebiegająca pod wałem obronnym a. w jego pobliżu; ulica biegnąca wzdłuż murów miejskich, np. w Krakowie i w Warszawie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt

Do góry