Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PORTUGAL

  W płn. i środk. Europie XVI i XVII w. złota moneta dziesięcio- a. pięciodukatowa bita na wzór złotych cruzadosów portugalskich; w Polsce i na Litwie bity od poł. XVI do poł. XVII w. jako największa złota moneta w obiegu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTRZYŻYNY

  U wielu ludów starożytnych, również u dawnych Słowian uroczysty obrzęd obcięcia włosów chłopcu, który przechodził spod opieki matki pod opiekę ojcowską, otrzymując zarazem nowe imię; obrzędowe obcięcie włosów osób wstępujących do zakonów rz.-kat. i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSESJA

  Dawn. posiadanie czegoś; dawn. dzierżawa, arenda; posiadłość; nieruchomość, plac z budynkiem; z łac. possessio 'posiadłość'.

  Posesjonat dawn. właściciel majątku ziemskiego a. nieruchomości miejskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTYK

  Zewnętrzna część budowli, otwarta przynaj mniej z jednej strony kolumnadą, zazw. arkadową, najczęściej przed wejściem głównym, w starożytności i w archit. nawiązującej do antyku, często zwieńczona trójkątnym frontonem; z łac. porticus 'hala; kolumnada; (kruż)ganek; szkoła stoików'. Pstry Portyk...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

  Ang. The Taming of the Shrew, komedia (Londyn 1594; wyst. pol. Lwów 1828: Recepta na złośnicę, grana też późn. jako Ugłaskanie sekutnicy) Szekspira. Złośnicą jest Katharina, którą Petruchio (Petrycy) dla posagu poślubia i przeprowadza gwałtowną tresurę panny młodej przy pomocy podstępu, siły...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORWANIE

  Dawn. uprowadzenie, uwięzienie siłą, gwałtem, zwł. kobiety; zob. też Rapt(us puellae). Dziś mówi się raczej o uprowadzeniu jakiejś osoby (mężczyzny, kobiety a. dziecka) przez przestępców dla uzyskania okupu w drodze szantażu, a. przez terrorystów chcących w ten sposób wymusić uwolnienie swoich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSPOLITE RUSZENIE

  Ludność kraju zdolna do służby wojskowej, powoływana pod broń celem obrony zagrożonych przez nieprzyjaciela granic państwa; w Polsce od XIII w. powszechna mobilizacja części ludności obowiązanej, gł. z tytułu posiadania ziemi, do stawienia się na wezwanie króla konno i orężnie dla obrony kraju w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORT - ROYAL

  (wym. porruająl) Klasztor na płd.zach. od Paryża, zał. w 1204, od 1225 w posiadaniu cystersek. Gdy na pocz. XVII w. rozluźniła się dyscyplina klasztorna, przywróciła ją z całą energią młoda przełożona Jacqueline Arnauld, znana jako Matka Angelika od św. Magdaleny.

  W 1625 zakonnice przeniosły się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTOBELLO ROAD

  Ulica w Notting Hill w Londynie z licznymi antykwariatami (antyki, obrazy, meble, stara porcelana itd.), w soboty uzupełnionymi przez stragany uliczne, odwiedzana przez turystów i klientów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTRET

  Piast, podobizna osoby a. grupy osób. Portret artysty z czasów młodości powieść autobiograficzna (1914-15, tł. pol. 1937) Jamesa Joyce'a, opisująca jego irlandzką rodzinę i życie ucznia kolegium jezuickiego, który się daremnie buntuje przeciw narzucanej mu tam dyscyplinie myślowej. Kantata (1957)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt

Do góry