Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  POWSTANIE

  Powstania śląskie w 1919-21 trzykrotne wystąpienia zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom w celu przyłączenia tych ziem do odrodzonego państwa polskiego. Powstania wielkopolskie walki zbrojne o wyzwolenie narodowe przeciw Prusom w latach 1794,1806, 1846, 1848 i 1918-19.

  Powstanie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADO

  Museo del Prado, w Madrycie, jedno z najbogatszych i najważniejszych muzeów sztuki na świecie; zał. w 1819 przez króla Ferdynanda VII, rozbudowane w XIX i XX w. Wielki zbiór malarstwa hiszp. zawiera najważniejszą kolekcję obrazów El Greca i Velazqueza, dzieła Murilla, Zurbarana, Goyi, Ribery.

  Bogaty zbiór...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNAŃ

  Nazwa znaczy: 'należący do człowieka imieniem Poznań' (od poznać), tak jak Przemyśl, Dobrogoszcz czy Miłoradz należały do Przemysła, Dobrogosta czy Miłorada. Gród na Ostrowie Tumskim w VIII a. IX w.; pierwsze polskie biskupstwo w 968; zburzony w 1038; w 1253 lokacja miasta na prawie magdeburskim przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA (1)

  Praha, miasto nad Wełtawą w śrdk. Czechach (Czechosłowacja), od 973 siedziba pierwszego biskupstwa czes., prawa miejskie w 1235 (Stare Miasto) i 1257 (Mała Strana); w 1348 Karol IV lokował Nowe Miasto i ufundował pierwszy w środk. Europie uniwersytet; w 1918 Praga stała się stolicą Czechosłowacji; zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWKA

  Mały mechanizm muzyczny, składający się z metalowego wałka nabitego kolcami, stalowego grzebienia o zębach strojonych chromatycznie i sprężynowego mechanizmu napędowego, samogrający po nakręceniu, umieszczany w skrzynkach, zegarach, szkatułkach, zabawkach, zapalniczkach itp., popularny w XIX i na pocz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA (2)

  Nazwa prawobrzeżnej części Warszawy; początki jej sięgają zapewne XI w., ale w dokumentach wspomniana dopiero w 1543. Nazwa obu miast od prażenia, tj. wypalania lasu dla uzyskania ziemi ornej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻAR

  Por. Ogień; Piorun. Pożar Chicago, szalejący od 8 do 11 X 1871, zniszczył centrum miasta; wg legendy wznieciła go krowa, która kopnęła latarnię w stodole niejakiej pani O'Leary.

  Pożar Moskwy od 15 do 20IX 1812, w czasie okupacji miasta przez wojska napoleońskie, zniszczył 70% budynków; stał się on...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAIRIAL

  (wym. preriąl) Dziewiąty miesiąc francuskiego kalendarza republikańskiego, maj-czerwiec; por. Kalendarz; od fr. prairie, prełłąka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTWORY

  Monstra, poczwary. Grecy lubili zapełniać swoje mity postaciami różnorodnych potworów, istot fantastycznych, często groźnych, których monstrualność, kontrastująca z harmonią budowy ludzkiego ciała i ładem kosmicznym świata bogów olimpijskich, symbolizowała barbarzyństwo, okrucieństwo i chaos świata...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZŁA PANNA PO WODĘ

  b. Szeroko znana, półliteracka pieśń lud. Zielony dzban, istniejąca w licznych odmianach. Pan stłukł pannie zielony dzban, a gdy ona rozpacza, on ofiarjije jej w zamian kolejno dukata, konika i forysia, ale dopiero, gdy ofiarował siebie, dziewczyna okazuje zadowolenie, wołając: „Wiwat, wiwat, wygrałam, za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry