Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  PRATER

  Słynny park w Wiedniu, położony w płd. części wyspy utworzonej przez Dunaj i Kanał Dunajski; ok. 1560, za cesarza Maksymiliana II, urządzony jako rezerwat zwierzyny, w 1766 przez cesarza Józefa II otwarty dla publiczności. Miejsce historycznych uroczystości dworskich i festynów ludowych, jak korso...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA

  Zob. Oliwka (Oliwa na wierzch wypływa); Śmiech (Śmiejąc się...). Chleb jedz, a prawdę rżnij przysł. Co prawda, to nie grzech przysł. Co to jest prawda?, łac. quid est veritas, w Wulgacie, Ew. wg Jana, 18, 38, sceptyczne pytanie Piłata na słowa Jezusa: „Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego."...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASZCZĘTA

  Dawn. pręty do bicia, rózgi; chłosta prętami.

  Puścić (iść) na praszczęta, przejść przez (biegać na) praszczęta skazać na (otrzymać) karę cielesną, wymierzaną dawniej w wojsku polskim cudzoziemskiego autoramentu, polegającą na przeprowadzeniu skazanego przez dwa szeregi żołnierzy, którzy bili...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYCZKI JĘZYKOWE

  Chrześcijaństwo przybyło do Polski z zapożyczonym z łaciny słownictwem czeskim. Za jego więc pośrednictwem przyszły do nas z łaciny takie wyrazy, jak: papież, kościół, kapłan, chrzest, krzyż, msza, pacierz, ołtarz, przeor, proboszcz, kazanie, pokuta, ofiara.

  Następna fala pożyczek napłynęła z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINOWACTWO

  Stosunek rodzinny i prawny łączący jednego z małżonków i jego najbliższą rodzinę z krewnymi drugiego z małżonków.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAŁAT

  Kośc. rz.-kat. duchowny mający zwyczajną jurysdykcję kościelną (biskup, wyższy przełożony zakonu, wikariusz generalny); tytuł honorowy wielu innych wyższych duchownych nie mających jurysdykcji, jak protonotariusz apostolski, szambelan papieski itd.; ze śrdw.-łac. praelatus od łac. praeferre 'nosić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁ

  Zob. też Połowa. Półczwarta (-tej, -ty) dawn. trzy i pół. Półdrabki, półgrabki drabiny stanowiące boki wozu drabiniastego.

  Półgęsek rodzaj wędliny otrzymanej przez peklowanie i wędzenie piersi gąski bez kości, obszytej gęsią skórką. Półgroszek zob. Kwartnik. Półhak w XV w. niewielka, lekka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWITANIE

  Pochodzenie tradycyjnych form powitania wyjaśnia się, również tradycyjnie, chęcią okazania swych pokojowych zamiarów i przyjaznych uczuć.

  A więc prezentowanie broni miałoby pierwotnie wyrażać gotowość oddania jej; zdejmowanie kapelusza przy powitaniu pochodzi jakoby od rycerskiego obyczaju zdejmowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASOŁ

  Solarz (na Ukrainie i Białorusi - czumak), dawn. przekupień soli, rozwożący ją po Rzplitej, zajmujący się prasołką, prasolstwem (handlem solą); prócz wędrownych byli też osiadli prasołowie w większych miastach, gdzie tworzyli bractwa; w Krakowie już w XIV w. istniał oddzielny targ solny, łac. forum...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

  Zob. też Dana idy; Herakles; Penelopa; Syzyf. Arbeit macht frei nm., 'Praca oswobadza'; szydercze hasło wypisane na bramie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Bez pracy nie ma kołaczy przysł.

  Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani pracy, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /5 255

  praca w formacie txt

Do góry