Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  REGELINDA

  989-po 1014, Księżniczka polska, córka Bolesława Chrobrego i Emnildy; ok. 1002 została wydana za grafa Hermanna (od 1009 margrabiego Miśni).

  Słynny posąg „uśmiechniętej Polki" Regelindy, stojący obok posągu jej męża, znajduje się w katedrze w Naumburgu; zob. Naumburg (Mistrz).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACI

  Odłam zakonu franciszkańskiego powstały w 1532, należący do obserwantów (zwolenników surowszej reguły św. Franciszka), przybyły do Polski w 1622; z łac. reformatio 'przekształcenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGENCJA

  Rządy jednej a. kilku osób (regentów) ustanowione na czas małoletności, choroby a. dłuższej nieobecności monarchy; pop. rządy opiekuńcze, tymczasowy zarząd państwem. (Fr. Rćgence) okres regencji Filipa II, ks. Orleanu (regenta Francji 1715-23 w czasie małoletności Ludwika XV), zwł. styl, gł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA

  Wielki ruch religijny i narodowy XVI w., mający na celu reformę doktryn i praktyk kościoła rzymskiego, rozpoczęty wystąpieniem w 1517 w Wittenberdze Marcina Lutra, którego śladem poszli Kalwin we Francji i Genewie, Zwingli w Szwajcarii i Knox w Szkocji.

  Żądali oni reformy instytucji kościelnych i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFREN

  W utworze poetyckim wiersz a. kilka wierszy powtarzających się w określonych miejscach mniej lub więcej regularnie, jak np. w śrdw. balladach, virelais, rondach; powtarzający się przyśpiew (przyśpiewka) po każdej zwrotce w piosence, przeboju, pieśni lud., gdzie może również służyć tylko czystej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGALIA

  Hist. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie monarsze, np. górnicze, mennicze, targowe, łowieckie, rybołówcze; symbole, oznaki władzy monarszej, jak korona, berło, jabłko, miecz, ostrogi; zob. też Insygnia (królewskie; Włócznia św. Maurycego); Szczerbiec; śrdw. łac. 1. mn. od regale 'prerogatywa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGAŁ (1)

  Półka na książki, towary; druk. szafka na kasety (kaszty) z czcionkami; z nm. Regal z wł. riga 'kreska; szereg; wiersz*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECONQUISTA

  (wym. rrekonkista) Walka królestw Półwyspu Pirenejskiego o wyzwolenie ziem zdobytych przez Arabów w VIII w., zakończona wypędzeniem ich z Hiszpanii w 1492; hiszp., 'zdobycie na nowo; odbicie'; por. Konkwista.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDEMPTORYŚCI

  Zgromadzenie zakonne zał. w 1732 przez św. Alfonsa Liguori w Scali pod Amalfi (w zatoce Salemo w środk. Włoszech) pod wezwaniem Najśw. Odkupiciela, łac. Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSSR).

  Do Polski przybyli w 1787 ze św. Klemensem Hofbauerem, zwanym Dworzakiem, i osiedlili się w Warszawie. Prócz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUTA

  Dawn. publiczny bal maskowy, zabawa karnawałowa rozpowszechniona w Polsce od poł. XVIII w., na którą przychodzono w maskach i bez broni, a wstęp miał każdy, kto zapłacił; wojsk, od XVI w. do 1918 rodzaj fortyfikacji polowej, zamknięte umocnienie ziemne, zazw. kształtu czworoboku, przystosowane do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry