Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ROLAND

  Imię męskie ze st.-g.-nm. hrod, hruod 'sława' + nand 'odważny; bohater', ang. Roland, Rowland, wł. Orlando. Roland, Orland(o), hrabia Marchii Bretońskiej, w sierpniu 778 jako dowódca tylnej straży Franków powracających z wyprawy Karola Wielkiego do Hiszpanii przeciw Oniajjadom został w wąwozie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /3 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK

  Pierw,, termin sąd., 'kadencja sąd.' (zob. też Roki), potem: 'okres między posiedzeniami sądu', wreszcie: '12 miesięcy'; zob. Styl(e datacji). Co rok to prorok zob. Prorok. Do siego roku dosł. 'do tamtego (przyszłego) roku', na ten Nowy Rok, szczęśliwego roku, abyśmy doczekali następnego roku. Kopę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLAND DE LA PLATIERE Jeanne - Manon

  Jeanne-Manon Philipon, zw. Madame Roland, 1754-93, jedyna pozostała przy życiu z siedmiorga dzieci mistrza grawerskiego, otrzymała staranne wychowanie, które rozszerzała sama o naukę jęz. ang. i wł. oraz o entuzjastyczną lekturę Plutarcha i J. J. Rousseau. Poślubiwszy starszego od siebie o 20 lat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKI SĄDOWE

  W dawnej Polsce pozwy, wezwania do sądu; w dawnej Polsce termin, w którym na podstawie roku (pozwu) strony obowiązane były do stawienia się w sądzie w określonej sprawie; w dawnej Polsce czas działania (posiedzenia) jakiegoś sądu w danym miejscu, kadencja sądowa, posiedzenia sądowe, sądy.

  Odłożenie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGGEVEEN Jacob

  (wym. rochewein), 1659-1729, Po długiej karierze urzędniczej w Indiach hol., tuż przed pójściem na emeryturę, otrzymał od hol. Kampanii Zachodnioindyjskiej zgodę na projekt podróży na morza południowe, projekt jego ojca, przyjaciela Tasmana (zob.). Tak więc, mając lat 62, Roggeveen rozpoczął karierę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGER

  Rogero, Ruggiero, słynny bohater saraceński włoskich poematów rycerskich Aspramonte Andrea da Barberino (wg fr. chanson de ges te z XII w.), Orlando innamorato (1486) Boiarda i Orlanda szalonego (1532) Ariosta. Dwaj ostatni poeci uczynili z niego protoplastę rodu d'Este, który to ród patronował im obu w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGER II

  ok. 1095-1154, Syn Rogera I (Guiscarda), hrabia 1101-30 i pierwszyJcról Sycylii; zdobył w 1127 Apulię i Salerno mimo opozycji papieskiej; stanął po stronie antypapieża Anakleta II (który ukoronował go w 1130) przeciw Innocentemu II, pobił wojska cesarza Lotara II i innych sprzymierzeńców papieża, a gdy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGALIN

  Wieś nad Wartą w woj. poznańskim, wzmiankowana w 1247, od XVIII w. własność Raczyńskich.

  Pałac późnobarokowy z 1770, przebud. 1782-88 przez Dominika Merliniego i J. Ch. Kamsetzera, przekształcony w poł. XIX w.; oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu: zbiory rzemiosła art., polskich pamiątek hist...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGALIŃSKI

  W demonologii polskiej XVII-XVIII w. diabeł występujący nieraz pod postacią szlachcica, ale postawiony w hierarchii piekła trochę niżej od Boruty i Rokity.

  Powoływały się na znajomość z nim często kobiety oskarżone o czary, gdy zeznawały na torturach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGATKA

  Posterunek miejski na granicy miasta, u wylotu głównych arterii, gdzie do końca XIX w. przeprowadzano kontrolę przyjezdnych i pobierano rogatkowe (opłaty za wjazd do miasta a. za wwóz towarów).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry