Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  RZEP

  Koszyczek kwiatowy łopianu, który po dojrzeniu nasion odłamuje się i przyczepia do sierści zwierząt i odzieży ludzi przy pomocy haczykowato zagiętych łusek okrywy; kłujący, kolczasto ząbkowany pęd ostu.

  Uczepić się (przyczepić) jak rzep (do) psiego ogona mocno, natrętnie natarczywie, namolnie, jak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEPICHA

  Legfendarna żona Piasta i matka Siemowita. Po raz pierwszy o Rzepisze (Rzepce) wspomina w swojej Kronice, 1,2, Gall Anonim jako o żonie rataja (oracza) książęcego, nie dając jej jednak żadnych cech indywidualnych prócz dzielonej z mężem gościnności.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYTWIANY

  Wieś nad Czarną (dopływem Wisły) w woj. tarnobrzeskim; w XV w. ród Jastrzębców wzniósł tu zamek; w 1. poł. XVII w., w puszczy koło Rytwian, osiedlili się kameduli.

  Kościół pokamedulski, wczesnobarokowy, z 1624-37, z bogatą dekoracją stiukową Jana Chrzciciela Falconiego spod Mediolanu i malarską...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWUŁA

  Dawna nazwa słodkich win włoskich, francuskich i hiszpańskich przywożonych morzem; od wł. nazwy miejscowości na półwyspie Istria - Rivoglio.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄD

  Szereg ludzi, przedmiotów umieszczonych jeden obok drugiego a.jeden za drugim; kategoria, rodzaj; biol. jednostka (kategoria) w systematyce organizmów niższa od gromady (bądź u roślin - klasy), obejmująca spokrewnione z sobą rodziny; (rząd koński) hist. ozdobna uprząż wierzchowca, w dawn. Polsce złożona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYSIŃSKI Salomon

  ok. 1570-1625, Filolog klasyczny, poeta z kręgu radziwiłłowskiego, przyjaciel m.in. Daniela Naborowskiego, zbieracz „przypowieści", tj. przysłów, autor Proverbium polonicorum cęnturiae... decem et octo (1618, wyd. II pt. Przypowieści polskie...) łac., '1800 przysłów polskich', pierwszego w Polsce zbioru...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYLEC

  Jedno z głównyćh narzędzi człowieka epoki młodszego paleolitu, zwykle krzemienne, służące do obróbki rogu, kości, drewna, rzadziej kamienia; w starożytności przyrząd do pisania, gr. stylos, łac. stilus, którym ryto litery na wosku, pokrywającym drewniane tabliczki do pisania, łac. tabellae, cerae, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYSZARD

  Imię męskie ze st.-g.-nm. ńchi + hart 'potężny, książę + silny, odważny', nm. Richard, Reichard, Rickert, ang. Richard, Rick, wł. Riccardo, węg. Rikart, Rikhard.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYM

  Zgodność brzmienia zakończeń wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu, zazw. na jego końcu; dawn. rozkaz, zaklęcie, życzenie; (w l.mn.) przest. mowa wiązana, wiersze, poezja; z gr. rhythmós 'rytm'.

  Rym daktyliczny, w którym samogłoski akcentowane objęte współbrzmieniem znajdują się w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYSZARD I LWIE SERCE

  Fi-. Coeur de Lion, ang. Lion-Heart, 1157-99, król Anglii od 1189, syn Henryka II Plantageneta i Eleonory (zob.) Akwitańskiej, książę Akwitanii i Normandii, hrabia Andegawenii, przebywał w Anglii niewiele, interesując się nią głównie jako źródłem dochodów.

  Mimo to jego biografia i cechy osobiste...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /3 254

  praca w formacie txt

Do góry