Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ZAUSZNICA

  Kolczyk, biżuteria zawieszana na małżowinie usznej, zwykle na przekłutym płatku ucha; zaufana powiernica, donosicielka; r.ż. od zausznik.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADŹCA

  Lokator, w dawnej Polsce przedsiębiorca, któremu pan feudalny zlecał założenie (lokację) wsi a. miasta na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu lokacyjnego, czyniąc go zazw. sołtysem lokowanej wsi a. dziedzicznym wójtem lokowanego nliasta.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWADZKI Józef

  1781-1838, Księgarz, drukarz, twórca pierwszej polskiej nowoczesnej firmy wydawniczej, która, przekazana synom i wnukom, istniała w Wilnie do 1939 r.

  Założył księgarnię i drukarnię w Wilnie w 1805, a filię w Warszawie w 1810, wydawał m.in. Lelewela, Śniadeckich, Poezje Mickiewicza, dzieła Lindego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIEK

  Dawn. zacios; wrąb; zob. Sąsiek; miejsce zagrodzone, służące do zsypywania a później przechowywania czegoś; przeszkoda, barykada, ogrodzenie ze ściętych drzew; wojsk, kozły oplątane drutem kolczastym, tarasujące, zamykające jakieś przejście.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŚCIANEK

  W dawnej Polsce, zwł. na Litwie osada, wieś, zamieszkała przez drobną szlachtę, która sama uprawiała ziemię. Powstawał przez rozrastanie się jednej rodziny i rozdrabnianie majątku protoplasty na wiele gospodarstw, mieszkańcy byli więc z sobą spokrewnieni a. spowinowaceni; mieszkańcy takiej osady...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARATUSTRA

  Zaratusztra, gr. Zoroastres 'Zoroaster', reformator mazdaizmu (zob.), prawdop. z VII-VI w. pne., ur. zapewne w płn.-zach. Persji, otoczony później licznymi legendami prorok, domniemany autor najstarszej części Awesty (zob.), w której przedstawił zasadę walki między dobrem (zob. Ormuzd) i złem (zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARĘKAWEK

  Dawn. część zbroi metalowej osłaniającej przedramię; dawn. ozdobny, wywijany mankiet; od XVII w. mufka, kawał futra zszyty w kształcie woreczka z dwoma otworami na dłonie po bokach, noszony dla ochrony dłoni przed zimnem a. dla mody; używany przez urzędników, zwł. dawniej, ochraniacz z cienkiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARWANICA

  Dawn. targowisko pełne rozgardiaszu, zamętu, hałasu, ruchu, życia, zatłoczenia. Zarwaniec diabeł, licho, kaduk; zob. Ulica (Zarwańska).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPOROŻE

  Dzikie Pola, historyczna nazwa obszarów nad dolnym Dnieprem, poniżej porohów (zob.) tej rzeki, gdzie w śrdw. koczowali Pieczyngowie i Połowcy, później Tatarzy, wreszcie Kozacy; zob. Sicz. W XVI-XVII w. Zaporoże znajdowało się w granicach Rzplitej. Dziś w Ukr. SRR.

  Zaporożcy poemat symf. (1921) Michaiła...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPROSZENIE DO TAŃCA

  Nm. Aufforderung zum Tanz, utwór fort. (1819) Webera, w transkrypcji na orkiestrę (1843) Hectora Berlioza trwała pozycja repertuaru popularnych koncertów.

  Duch róży, fr. Le Spectre de la rose, balet w 1 akcie (Monte Carlo 1911, wyst. pol. pt. Zaproszenie do tańca, Poznań 1965), muzyka Webera w instr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry