Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  STACJA

  W Polsce do XIII w. stan, obowiązek udzielenia pomieszczenia .i utrzymania królowi, jego dworowi i służbie w czasie podróży, później zmieniony na daninę pieniężną obciążającą dobra klasztorne i królewskie, a szlacheckie tylko do 1388; zakład, placówka, której działalność (badawcza, nauk., techn.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJONARIUSZ

  W śrdw. urzędowy księgarz uniwersytecki; pierwsze wzmianki o nich: na uniwersytecie w Bolonii z XIII w., na Uniw. Jagiellońskim z 1364; z łac. stationarius 'stały; garnizonowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKA

  Ptak z rodziny krukowatych, o długim ogonie z metalicznym, tęczowym połyskiem, o upierzeniu kontrastowym, czarnobiałym, o głosie skrzeczącym: „czak czak czak" a. „czakerak"; podobnie jak kruki, lubi chwytać i gromadzić po kątach przedmioty mocno różniące się od otoczenia, m.in. przedmioty błyszczące;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻAJ

  W gospodarstwie rolnym żywa siła pociągowa (konie, bydło itp.) zaprzęgana do wozów albo do narzędzi i maszyn rolniczych sprzężajnych (w odróżnieniu od ciągnikowych); zaprzęg.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPUNERYZM

  Mimowolne przestawienie (zazw. początkowej) głoski a. głosek dwóch a. więcej wyrazów, wywołujące często efekt komiczny; przestawienie takie dokonane świadomie i w ten sposób, aby wynikłe z niego formy były istniejącymi wyrazami, np. w puchu się duszę - w duchu się puszę; z ang. spoonerism od nazwiska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPUST

  Dawn. szereg najróżniejszych statków, jak szkuty, komiegi, dubasy, byki, galary, lichtany, baty, kozy i tratwy, ładowanych zbożem, drzewem, skórami, bydłem, woskiem, miodem, łojem, przędzą, płótnem, potażem, galmanem, glejtą, ołowiem, minią, żelazem, stalą, klepkami itd., spławianych do Gdańska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPUTNIK

  Nazwa pierwszych sztucznych satelitów Ziemi, z których pierwsze dwa wystrzelono w ZSRR 4 X i 3 XI 1957; ros. (iskusstwiennyj) sputnik '(sztuczny) satelita'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPYTKI

  Dziś tylko w zwrocie: brać na spytki 'energicznie wypytywać, indagować, wyciągać na słówka, ciągnąć za język, brać w krzyżowy ogień pytań'; dawn. też: brać na pytki, co znaczyło 'na tortury', w pierwotnym sensie 'rżnięcia, krajania'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWIEDLIWOŚĆ

  Dziesięciu sprawiedliwych miasto ocalić może przysł., zob. Dziesięć (Dziesięciu sprawiedliwych); Lot; Sodoma i Gomora; Wilk (Mówiąc za wilkiem...).

  Sen sprawiedliwego zob. Sen. Sprawiedliwi muszą wiele wycierpieć, łac. multae tribulationes iustorum, z Wulgaty, Psalm 33, 20. Sprawiedliwości (a. prawu)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SREBRO

  Jeden z najdawniej znanych metali, używany jako środek płatniczy w Egipcie już w IV tysiącleciu pne. Kto nie ma srebra ani miedzi, płaci tym, na czym siedzi przysł., kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi, niech zapłaci skórzaną monetą; kto nie może datkiem, niech zapłaci zadkiem; kogo nie stać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt

Do góry