Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  SZASERZY

  Strzelcy piesi, później lukźe konni w wojsku Księstwa Warszawskiego; z li. chawcur 'myśliwy; goniec; strzelec' od chasser 'polować; ścigać'.

  Oficer szaserów na koniu obraz (IHI2) Th, Góricaulta, Paryż, Luwr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPKIN Michaił

  1788-1863, Wielki aktor rosyjski, za młodu aktor wędrowny, w 1821 uwolniony z poddaństwa, w rok później występował już w Moskwie. Jako członek zespołu dramatycznego teatrów cesarskich stał się współtwórcą rosyjskiego realistycznego stylu gry scenicznej.

  Dom Szczepkina tak pop. nazywano moskiewski...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZATA

  Przest. podniośle: strój (zob.), ubiór (zob.), odzież, ubranie. Nowe szaty cesarza zob. Cesarz. Rozdzierać szaty nad czymś boleć, rozpaczać, desperować, lamentować.

  W sensie doiłownym była to oznaka rozpaczy, wyłącznie u mężczyzn, na Bliskim Wschodzie w staroż. i śrdw.; w przykłady takich reakcji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZATAN

  Hebr. satan 'nieprzyjaciel', diabeł (zob.), anioł upadły, zły duch, czart, władca, który rządzi w powietrzu-(Biblia, List do Efezjan, 2,2), kusiciel, książę ciemności, w wierzeniach judeo-chrześc. główny duch zła we wszechświecie.

  Przeniknął do żyd. myśli religijnej w czasie niewoli babilońskiej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARLATAN

  Dawn. uliczny sprzedawca fałszywych leków, magik, kuglarz; mistyfikator, oszust, szalbierz, znachor udający lekarza; z fr. charlatan 'wydrwigrosz'; od wł. ciarlatano.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARPIE

  Skubanka, używany dawniej materiał opatrunkowy, stare płótno rozskubane na nitki, zastąpione później przez gazę i watę; z fr. charpie (bez związku z szarpaniem).

  Za wolność Europy spieszycie ku zgubie,

  Europa zasłoniona szarpije wam skubie.

  K. Brodziński, Wdzięczność dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARWARK

  W dawnej Polsce roboty pańszczyźniane przy drogach, groblach i mostach (jeden dzień w miesiącu), później opłaty na ich utrzymanie; przymusowe świadczenia chłopskie w robociźnie przy naprawie dróg bitych, mostów itp., zniesione w 1958; z nm. Scharwerk dawn. 'pańszczyzna'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARAWARY

  Na Wschodzie i w Polsce XVI -XVIII w. hajdawery, pantalony, szerokie, długie, bufiaste spodnie o nogawkach ściągniętych u dołu; ukr. z węg. salavdri od pers. szalwar 'spodnie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARFFENBERGOWIE

  Szarffenbergerowie, Scharffenbergowie, ród drukarzy pochodzenia śląskiego, dzielący się na 2 linie:

  a) krakowską - m.in. Marek, zm. 1545, jego synowie Mikołaj , 1519-1606, i Stanisław, zm. 1584, wydawcy Biblii Leopolity (sam Mikołaj wydał Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego); Maciej , zm. 1547...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARIF

  Szerif, honorowy tytuł potomków Hasana, ok. 624-69, wnuka Mahometa. Mają oni prawo do noszenia zielonych turbanów; z arab. sharlf 'szlachetny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt

Do góry