Biografie /84 prac/

 • Ocena brak

  Stanisław Staszic (1755-1826)

  Stanisław Staszic pochodził z rodziny mieszczańskiej. Urodził się w Pile, jako syn burmistrza. Został księdzem, gdyż to była jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu publicznym. Na studiach w Lipsku, Getyndze i Paryżu otrzymał gruntowne wykształcenie...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /3 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński (1677-1766)

  Stanisław Leszczyński, zwany filozofem dobroczynnym, dwukrotnie wybierany na króla Polski i dwukrotnie zmuszony do opuszczenia tronu. W swym głównym dziele pt. "Głos wolny wolność ubezpieczający" domaga się poprawy położenia chłopów i potępia ich niewolniczą zależność od panów, gdyż w ludzie...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Lem (Ur. 1921)

  Prozaik i eseista. Dzieciństwo spędził we Lwowie i tam rozpoczął studia medyczne, które ukończył w Krakowie w 1948 r. Zajmował się publicystyką, eseistyką i nauką. W latach 70. jego utwory fantastyczno-naukowe zyskały światowy rozgłos. W latach 80. przebywał jako stypendysta w Berlinie i w Wiedniu...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Konarski (1700-1773)

  Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły wstąpił do zakonu pijarów. Był nauczycielem w kolegium pijarskim w Warszawie. Dwa lata studiował w Rzymie, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie dokładnie poznał stan i nowoczesność szkolnictwa francuskiego. Po powrocie do kraju...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Grochowiak (1934-1976)

  Poeta, dramaturg, prozaik, publicysta. Urodził się w Lesznie Wlkp. Studiował polonistykę w Poznaniu i Wrocławiu. Debiutował jako poeta w prasie literackiej w 1955 r. Pracował w redakcjach różnych pism i wydawnictw, otrzymał kilka nagród literackich - państwowych i społecznych.

  Pierwszy tomik poetycki...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Skarga (1536-1612)

  Piotr Skarga urodził się w Grójcu na Mazowszu, w ubogiej, mieszczańskiej rodzinie. Po ukończeniu Akademii Krakowskiej otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Tam wstąpił do zakonu jezuitów. Po powrocie do Polski stał się gorliwym organizatorem szkolnictwa jezuickiego...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Molier (1622-1673)

   

  Molier (właśc. Jean Baptiste Poquelin) to najwybitniejszy komediopisarz francuski, także aktor i dyrektor teatru. W 1643 r. założył w stolicy, wspólnie z M. Bejart, teatr, który wkrótce zbankrutował. Po 12 latach wędrówek po prowincji z trupą objazdową osiadł w 1658 r. na stałe w Paryżu, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miron Białoszewski (1922-1983)

  Poeta, prozaik, dramatopisarz. Studia polonistyczne rozpoczął na tajnym UW, kontynuował je po wojnie. Przeżył powstanie warszawskie i opisał je po upływie ćwierć wieku w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" (1970). Po upadku powstania został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550-1581)

  Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, studenta uniwersytetu w Wittenberdze i Lipsku, najpierw protestanta, a potem gorliwego katolika, zmarłego w wieku 31 lat, nazywa Julian Krzyżanowski "zwiastunem baroku". Cały jego dorobek twórczy to kilka pieśni, psalmów, epitafiów i sześć sonetów. Dorobek ten w 20 lat po...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Rej (1505-1569)

  Mikołaj Rej urodził się w Żurawnie pod Haliczem, jako syn zamożnej rodziny ziemiańskiej. W dzieciństwie i młodości uczęszczał do różnych szkół, ale niewiele się w nich nauczył, gdyż bardziej niż nauka pociągały go zabawy i wesołe towarzystwo. Dopiero jako młodzieniec na dworze Andrzeja...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /8 480

  praca w formacie txt

Do góry