Barok /86 prac/

 • Ocena brak

  MARINIZM

  Barok pomimo, że nie miał określonego programu poetyckiego odwoływał się do Włoskiego poety Sianbattisty Mariniego. Od jego nazwiska pochodzi nazwa nurtu poetyckiego - marinizmu (konceptualizmu).

  Cechy:

  −  najważniejsza jest forma, która ma zadziwiać i zaskakiwać

  −  odwołania do własnej fantazji i...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY STYLU LITERATURY BAROKOWEJ

  −  bogactwo słownictwa i jego niezwykłość

  −  zawiły szyk

  −  skomplikowana składnia

  −  niezwykłość metafor i epitetów

  −  paradoks

  −  antytetyczność (przeciwstawność, posługiwanie się kontrastami, sprzecznościami)

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY LITERATURY BAROKOWEJ W POLSCE

  −  długowieczność

  −  dwunurtowość (nurt dworski i sarmacki)

  −  brak programu, ukształtowanych zasad i poetyk

  −  rękopiśmienniczy charakter piśmiennictwa

  (utwory powstawały jako rękopisy i nie ukazywały się w druku bo przestały funkcjonować drukarnie i zanikło zapotrzebowanie na utwory; szlachcic...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS TRWANIA I PODZIAŁ NA OKRESY (W POLSCE)

  Ustalenie dokładnej daty początku Baroku jest niemożliwe. Pierwsze symptomy baroku były w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Barok trwał przez cały wiek XVII. Schyłek baroku to lata trzydzieste i czterdzieste XVIII wieku. Barok trwał więc prawie dwa wieki.

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA BAROKU - CECHY

  −  przepych, bogactwo ozdób i złoceń

  −  kontrastowość

  −  alegoryczność

  −  celem miało być zaskoczenie, oszołomienie i olśnienie odbiorcy

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZÓR OSOBOWY SZLACHCICA - SARMATY (CECHY)

  −  prywata (uwielbienie tego co własne)

  −  poszanowanie dla tradycji

  −  konserwatyzm

  −  obrońca wiary, wolności i ustroju

  −  pogarda dla nauki i rozwoju intelektualnego

  −  nieważne studia za granicą i wyjazdy zagraniczne

  −  wiódł stateczny żywot ziemianina - katolika

  −  uważa, że ma obowiązek...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY ŚREDNIOWIECZNE W BAROKU

  W czasie kontrreformacji odżyły mistyczne idee średniowiecza, epoki wzorów ascetycznego życia. Przeciwstawiono się więc renesansowej radości życia, „pogańskiemu podziwowi”, i umiłowaniu ciała, domagano się umartwiania, postów, pokory i surowości obyczajów. Spopularyzowane zaś przez renesans elementy...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK SARMACKI (DWORKOWY)

  Nurt ten rozwijał się w dworkach szlacheckich. Cechował go sarmatyzm. Pogląd ten spopularyzował się u schyłku XVI wieku. Dowodził on starożytnego pochodzenia Polaków od plemienia sarmatów. Plemię to charakteryzował wielki patriotyzm. Byli oni bardzo uczciwi i moralni. Uważano, że Polacy są...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK DWORSKI

  Ulegał wpływom zagranicznym. Był nurtem oddalającym się od tradycji i wzorującym się na hierarchii wartości dworów Europy. Kultura była związana nie tylko z dworem królewskim ale i magnackim ← kultura elitarna. Rozwój tej kultury miał dowieść o sile magnatów. Przedstawicielami tego nurtu są: Jan...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURTY KULTURY BAROKOWEJ

  GENEZA

  −  dworski ← z renesansu

  −  metafizyczny ← ze średniowiecza

  −  sarmacki ← z baroku

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /142

  praca w formacie txt

Do góry